Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/12 pozemků v obci Ratíškovice, okres Hodonín

4 333,-Kč

Vloženo: 2.2.2018 9:56 | Číslo dražby: 45030

Dražba začala 15.03.2018 13:00:00 Dražba skončila 15.03.2018 13:36:15
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 30552 / 16 - 180
Počáteční cena:
2 333,-Kč
Cena stanovena znalcem:
3 500,-Kč
Dražební jistota:
200,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Hodonín
Město:
Ratíškovice
Podíl:
1/12
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného Česká republika - Městský soud v Brně, Polní 994/39, 639 00 Brno – Štýřice, IČ: 00025062, proti povinnému Mgr. MIKESKOVÁ Šárka, Lidická 714/69, 602 00 Brno – Veveří, nar. 3.7.1964, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 30552/16-180.

Pozemek p.č. 2633/162 - Pozemek se nachází cca 2,3 km SZ od centra obce Ratíškovice, cca 900 m SZ od Dolu Tomáš, v lokalitě Hrubé Pole. Pozemek je užíván jako orná půda (zemědělský pozemek) v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lánu). Malá část je zemědělsky nevyužívaná – rozhraní mezi ornou půdou a sousední vinicí. Část oplocení vinice (betonové sloupky, strojové pletivo). Bez trvalých porostů a vyjma části opocení bez dalšího příslušenství. Přístup k pozemku je možný po zpevněné účelové komunikaci na pozemku p.č. 2633/19 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví Obce Ratíškovice. Dle informací z veřejného registru půdy – LPIS je oceňovaný pozemek užíván společností ZERA, a.s. Dle sdělení zástupce společnosti ZERA a.s., pana Tomana, není nájemní smlouva k podílu povinné uzavřena, povinné je jednostranně placen nájem na účet. Žádné nájemní smlouvy nebyly ke zpracování posudku předloženy.

Pozemky p.č. 3194/383, p.č. 3194/428, p.č. 3212/27 - Jedná se o soubor tří na sebe navazujících pozemků, přičemž převážná většina výměry pozemků je užívána k zemědělské činnosti, pouze pozemek p.č. 3112/27 tvoří předěl mezi ornou půdou a přilehlým areálem drůbežárny. Pozemky se nachází cca 1 km S od centra Ratíškovic, v lokalitě „Díly“ v blízkosti drůbežárny. Pozemky p.č. 3194/383 a p.č. 3194/428 jsou užívány k zemědělské činnosti, obhospodařovány v rámci většího celku (lánu). Bez příslušenství. Na pozemku p.č. 3212/27 se nachází několik náletových trvalých porostů, převážně bez a akát, bez pěstební údržby. Přístup k pozemkům je možný pouze přes sousední zemědělské pozemky v různém vlastnictví. Dle informací z veřejného registru půdy – LPIS jsou oceňované pozemky užívány společností RK Náklo, s.r.o., žádné nájemní smlouvy nebyly ke zpracování posudku předloženy.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní právo

Tato osoba prokázala, že jí svědčí předkupní právo:
Zbyněk Klimeš, Dr. Šavrdy 3011/8, 700 30 Ostrava - Bělský Les, nar. 20.7.1970

2. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

3. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

4. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.207960 (předkupní právo)15.03.2018 13:04:400,-Kč2 333,-Kč
Dražitel č.21018815.03.2018 13:29:001 000,-Kč3 333,-Kč
Dražitel č.207960 (předkupní právo)15.03.2018 13:30:400,-Kč3 333,-Kč
Dražitel č.21018815.03.2018 13:31:151 000,-Kč4 333,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 15.03.2018 v 13:36:15

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.210188
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 4 333,-Kč

Zveřejněno dne 15.03.2018 v 13:36:15

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.