Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/6 pozemků v obci Blučina, okres Brno-venkov

19 750,-Kč

Vloženo: 2.2.2018 10:47 | Číslo dražby: 45034

Dražba začala 22.03.2018 13:00:00 Dražba skončila 22.03.2018 13:49:41
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 16975 / 13 - 182
Počáteční cena:
10 750,-Kč
Cena stanovena znalcem:
21 500,-Kč
Dražební jistota:
1 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Brno-venkov
Město:
Blučina
Podíl:
1/6
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Benešova 696/10, 602 00
Brno – Brno-město, IČ: 41197518, proti povinnému HAŇKA Lukáš, Husova 165/5, 602 00 Brno – Staré Brno, nar. 17.4.1981, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 16975/13-182.


Pozemek p.č. 2230/35

Jedná se o zemědělský pozemek, který se nachází mimo zastavěné území jižně od centra obce Blučina ve středně svažitém terénu cca 500m od nejbližší zástavby. Pozemek leží po pravé straně polní cesty vedoucí od obce a je součástí většího zemědělského lánu, který je standardně obhospodařován. Pozemek má úzký tvar připomínající protáhlý lichoběžník. Konfigurace terénu je středně svažitá, svah klesá směrem k obci. Lán s předmětným pozemkem je v současné době osetý zemědělskou plodinou.
Přístup k oceňovanému pozemku je možný z polní cesty na pozemku p.č. 3181/9 ve vlastnictví obce Blučina, která dále ve směru k obci pokračuje po celé řadě parcel v soukromém i obecním vlastnictví.

Pozemky p.č. 2673, p.č. 2676, p.č. 2678, p.č. 2679

Pozemky se nachází jihovýchodně od centra obce, mimo zastavěné území, ve značně svažitém terénu nad místním hřbitovem. Společně pozemky tvoří úzký pás, který začíná cca 300 m a končí cca 550 m od komunikace procházející obcí. Cca horní 1/3 pásu je oddělena pozemkem p.č. 2658/1, ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví obce, po které vede polní cesta.
Pozemky jsou zjevně dlouhodobě neudržované. Na p.č. 2673 a 2676 se nachází nepropustná náletová vegetace různých nízkých keřů a stromů, pozemky p.č. 2678 a 2679 pak zabíhají do v podstatě listnatého lesního porostu. V okolí se nachází pozemky s různým způsobem užívání, hned vpravo je vysazená vinice, vlevo pak pozemky sloužící jako louka s roztroušenými ovocnými stromy.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní/spoluvlastnické právo

Tato osoba prokázala, že jí svědčí předkupní/spoluvlastnické právo:
- Cezava a.s. Blučina, č.p. 627, 664 56 Blučina, IČ: 63471396

2. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

3. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

4. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.21231222.03.2018 13:18:200,-Kč10 750,-Kč
Dražitel č.21189822.03.2018 13:23:181 000,-Kč11 750,-Kč
Dražitel č.21274822.03.2018 13:25:501 000,-Kč12 750,-Kč
Dražitel č.208480 (předkupní právo)22.03.2018 13:26:220,-Kč12 750,-Kč
Dražitel č.21189822.03.2018 13:28:131 000,-Kč13 750,-Kč
Dražitel č.208480 (předkupní právo)22.03.2018 13:29:470,-Kč13 750,-Kč
Dražitel č.21231222.03.2018 13:31:151 000,-Kč14 750,-Kč
Dražitel č.208480 (předkupní právo)22.03.2018 13:31:310,-Kč14 750,-Kč
Dražitel č.21231222.03.2018 13:34:151 000,-Kč15 750,-Kč
Dražitel č.208480 (předkupní právo)22.03.2018 13:34:340,-Kč15 750,-Kč
Dražitel č.21274822.03.2018 13:35:241 000,-Kč16 750,-Kč
Dražitel č.208480 (předkupní právo)22.03.2018 13:35:520,-Kč16 750,-Kč
Dražitel č.21231222.03.2018 13:37:001 000,-Kč17 750,-Kč
Dražitel č.208480 (předkupní právo)22.03.2018 13:38:280,-Kč17 750,-Kč
Dražitel č.21274822.03.2018 13:41:091 000,-Kč18 750,-Kč
Dražitel č.208480 (předkupní právo)22.03.2018 13:41:210,-Kč18 750,-Kč
Dražitel č.21231222.03.2018 13:41:541 000,-Kč19 750,-Kč
Dražitel č.208480 (předkupní právo)22.03.2018 13:44:410,-Kč19 750,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 22.03.2018 v 13:49:41

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.208480
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 19 750,-Kč

Zveřejněno dne 22.03.2018 v 13:49:41

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.