Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/6 pozemků v obci Blučina, okres Brno-venkov

10 750,-Kč

Vloženo: 2.2.2018 10:47 | Číslo dražby: 45034

Dražba začne 22.03.2018 13:00:00 za 4 dny, 12 hodin, 12 minut a 17 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
030 EX 16975 / 13 - 182
Počáteční cena:
10 750,-Kč
Cena stanovena znalcem:
21 500,-Kč
Dražební jistota:
1 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Brno-venkov
Město:
Blučina
Podíl:
1/6
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Benešova 696/10, 602 00
Brno – Brno-město, IČ: 41197518, proti povinnému HAŇKA Lukáš, Husova 165/5, 602 00 Brno – Staré Brno, nar. 17.4.1981, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 16975/13-182.


Pozemek p.č. 2230/35

Jedná se o zemědělský pozemek, který se nachází mimo zastavěné území jižně od centra obce Blučina ve středně svažitém terénu cca 500m od nejbližší zástavby. Pozemek leží po pravé straně polní cesty vedoucí od obce a je součástí většího zemědělského lánu, který je standardně obhospodařován. Pozemek má úzký tvar připomínající protáhlý lichoběžník. Konfigurace terénu je středně svažitá, svah klesá směrem k obci. Lán s předmětným pozemkem je v současné době osetý zemědělskou plodinou.
Přístup k oceňovanému pozemku je možný z polní cesty na pozemku p.č. 3181/9 ve vlastnictví obce Blučina, která dále ve směru k obci pokračuje po celé řadě parcel v soukromém i obecním vlastnictví.

Pozemky p.č. 2673, p.č. 2676, p.č. 2678, p.č. 2679

Pozemky se nachází jihovýchodně od centra obce, mimo zastavěné území, ve značně svažitém terénu nad místním hřbitovem. Společně pozemky tvoří úzký pás, který začíná cca 300 m a končí cca 550 m od komunikace procházející obcí. Cca horní 1/3 pásu je oddělena pozemkem p.č. 2658/1, ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví obce, po které vede polní cesta.
Pozemky jsou zjevně dlouhodobě neudržované. Na p.č. 2673 a 2676 se nachází nepropustná náletová vegetace různých nízkých keřů a stromů, pozemky p.č. 2678 a 2679 pak zabíhají do v podstatě listnatého lesního porostu. V okolí se nachází pozemky s různým způsobem užívání, hned vpravo je vysazená vinice, vlevo pak pozemky sloužící jako louka s roztroušenými ovocnými stromy.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala