Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Stavební pozemky se stavbou v obci Lahošť, okres Teplice

66 000,-Kč

Vloženo: 2.2.2018 11:01 | Číslo dražby: 45036

Dražba začala 15.03.2018 13:00:00 Dražba skončila 15.03.2018 13:43:31
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 07912 / 12 - 225
Počáteční cena:
15 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
30 000,-Kč
Dražební jistota:
2 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Teplice
Město:
Lahošť
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba se koná prostřednictvím internetového portálu www.exdrazby.cz.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., Spálená 112/55, 110 00 Praha – Nové Město, IČ: 14500469, zastoupen: Drtina Zdeněk, JUDr.,Ph.D., advokát, nám. Přemysla Otakara II. 395/30a, 370 01 České Budějovice, proti povinnému JAREŠ Milan, Družby 1471/9, 419 01 Duchcov, nar. 31.5.1949 nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 07912/12-225.

Jedná se o pozemky nacházející se ve středu zastavěné části obce Lahošť. Jedná se o sousedící stavební pozemky nepravidelných tvarů. Na pozemku p.č. St. 296 stojí zděná stavba určená k demolici. Pozemek p.č. 409/11 je ohraničený drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty. Pozemky jsou neudržované a nevyužívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta. Je k němu přístup přes pozemky cizích vlastníků.

Přípojky IS jsou v dosahu.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha bydlení v individuálních domech.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, Veveří 125, Brno, přihlásil dne 23.11.2016 pohledávku v celkové výši 8.518,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha-východ, Michelská 1326/62, Praha 4, přihlásil dne 28.11.2016 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel innogy Energie, s.r.o., IČ: 49903209, Limuzská 3135/12, Praha 10, zast. Mgr. Kamilem Stypou, advokátem, Varenská 51/2723, Ostrava, přihlásil dne 5.12.2016 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 2.303,40 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Cacton Limited, 5th floor, 86 Jermyn Street, Londýn, SW1Y 6AW, Velká Británie, zast. Mgr. Jaromírem Kráčalíkem, advokátem, Lipová alej 6, 695 01 Hodonín, přihlásil dne 15.12.2016 pohledávku ve výši 7.718,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou, Praha 4, zast. Mgr. Peterem Olejárem, advokátem, Vinohrady 45, 639 00 Brno, přihlásil dne 15.12.2016 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 11.543,08 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel EOS KSI Česká republika, s.r.o., IČ: 25117483, Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, zast. Mgr. Veronikou Nedbalovou, LL.M., advokátkou, Novodvorská 994, 142 00 Praha 4, přihlásil dne 2.1.2017 pohledávku ve výši 19.907,50 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 27646751, Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1, zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, Úslavská 33, 326 00 Plzeň, přihlásil dne 4.1.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 2.241,86 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 27232433, Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, zast. JUDr. Danielem Volopichem, advokátem, Vlastina 23, 323 00 Plzeň, přihlásil dne 5.1.2017 pohledávku nezajištěnou zástavním právem ve výši 2.532,- Kč s příslušenstvím a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Město Dubí, IČ: 00266281, Ruská 264/128, Dubí, zast. JUDr. Janem Svobodou, advokátem, Kollárova 18, Teplice, přihlásil dne 10.1.2017 pohledávku v celkové výši 23.550,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 9.302,56 Kč

2. Předkupní právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.20952215.03.2018 13:02:290,-Kč15 000,-Kč
Dražitel č.21085915.03.2018 13:02:581 000,-Kč16 000,-Kč
Dražitel č.21067615.03.2018 13:03:121 000,-Kč17 000,-Kč
Dražitel č.20751615.03.2018 13:04:331 000,-Kč18 000,-Kč
Dražitel č.21067615.03.2018 13:11:471 000,-Kč19 000,-Kč
Dražitel č.20751615.03.2018 13:12:051 000,-Kč20 000,-Kč
Dražitel č.21085915.03.2018 13:12:441 000,-Kč21 000,-Kč
Dražitel č.20751615.03.2018 13:13:061 000,-Kč22 000,-Kč
Dražitel č.21067615.03.2018 13:13:341 000,-Kč23 000,-Kč
Dražitel č.20751615.03.2018 13:13:451 000,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.21067615.03.2018 13:14:331 000,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.20751615.03.2018 13:15:261 000,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.21085915.03.2018 13:19:331 000,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.21192815.03.2018 13:19:542 000,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.20751615.03.2018 13:20:171 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.21067615.03.2018 13:21:031 000,-Kč31 000,-Kč
Dražitel č.20751615.03.2018 13:21:401 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.21157115.03.2018 13:22:271 000,-Kč33 000,-Kč
Dražitel č.20751615.03.2018 13:22:481 000,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.21067615.03.2018 13:23:043 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.20751615.03.2018 13:23:101 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.21067615.03.2018 13:23:362 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.20751615.03.2018 13:23:501 000,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.21067615.03.2018 13:24:251 000,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.20751615.03.2018 13:24:331 000,-Kč43 000,-Kč
Dražitel č.21042215.03.2018 13:24:431 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.21067615.03.2018 13:24:532 000,-Kč46 000,-Kč
Dražitel č.20751615.03.2018 13:25:101 000,-Kč47 000,-Kč
Dražitel č.21067615.03.2018 13:25:331 000,-Kč48 000,-Kč
Dražitel č.20751615.03.2018 13:25:421 000,-Kč49 000,-Kč
Dražitel č.21067615.03.2018 13:26:002 000,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.20751615.03.2018 13:26:201 000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.20756015.03.2018 13:28:161 000,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.20751615.03.2018 13:28:231 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.20756015.03.2018 13:28:441 000,-Kč55 000,-Kč
Dražitel č.20751615.03.2018 13:29:101 000,-Kč56 000,-Kč
Dražitel č.20756015.03.2018 13:29:301 000,-Kč57 000,-Kč
Dražitel č.20751615.03.2018 13:29:531 000,-Kč58 000,-Kč
Dražitel č.20756015.03.2018 13:32:001 000,-Kč59 000,-Kč
Dražitel č.20751615.03.2018 13:32:061 000,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.21067615.03.2018 13:32:281 000,-Kč61 000,-Kč
Dražitel č.20751615.03.2018 13:32:491 000,-Kč62 000,-Kč
Dražitel č.20756015.03.2018 13:35:071 000,-Kč63 000,-Kč
Dražitel č.20751615.03.2018 13:35:311 000,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.20756015.03.2018 13:38:011 000,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.20751615.03.2018 13:38:311 000,-Kč66 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli.

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 15.03.2018 v 13:43:31

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.207516
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 66 000,-Kč

Zveřejněno dne 15.03.2018 v 13:43:31


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.