Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/2 pozemku v obci Kozlovice, okres Frýdek-Místek

18 650,-Kč

Vloženo: 5.2.2018 7:27 | Číslo dražby: 45051

Dražba začala 15.03.2018 13:00:00 Dražba skončila 15.03.2018 13:34:13
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 11759 / 16 - 254
Počáteční cena:
6 650,-Kč
Cena stanovena znalcem:
9 975,-Kč
Dražební jistota:
1 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Frýdek-Místek
Město:
Kozlovice
Podíl:
1/2
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného Česká kancelář pojistitelů, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha – Nusle,
IČ: 70099618, zast. Veronika Nedbalová, advokátka, Novodvorská 994/138, 142 00 Praha – Braník, IČ:
66249601, proti povinnému ULČÁK Leoš, č.p. 366, 739 47 Kozlovice, nar. 16.5.1971, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 11759/16-254.

Jedná se o zemědělský pozemek (travní porost), který je situovány v rámci většího zemědělského celku. Pozemek je mírně svažitého až svažitého charakteru a nepravidelného půdorysného tvaru. Pozemek se nachází přibližně 250 m od zastavěného území obce Kozlovice. Dle zjištěných informací z veřejného registru půdy LPIS je pozemek užíván fyzickou osobou a to panem Pavlem Sýkorou, Kozlovice č.p. 678. Žádné jiné informace ohledně nájmu/pachtu nebyly zjištěny. Přístup k pozemku je možný přes pozemek p.č. 2532/3 (zahrada) a p.č. 2534 (trvalý travní porost), vše ve vlastnictví jiných fyzických osob. Z právního hlediska není tedy přístup k pozemku zajištěn. Přístup k pozemku je možný přes okolní pozemky (travní porosty) p.č. 2540/4, p.č. 2540/3 a p.č. 4026/1, které jsou ve vlastnictví jiných fyzických osob. Z právního hlediska není tedy přístup k pozemku zajištěn.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Své pohledávky přihlásili do zahájení dražebního jednání dle ust. 336f o. s. ř. tito věřitelé:
JUDr. Jana Šebestová, bytem Palackého 131, 738 01 Frýdek-Místek, právně zastoupená JUDr. Irena Šebestová, advokátka, ev.č. 3443, tř. T. G. Masaryka 602/, 738 01 Frýdek-Místek – Frýdek, IČ: 66221218 přihlásila dne 22.5.2012 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 1.890,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
Generali Pojišťovna a.s, se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, IČ: 61859869 právně zastoupená Mgr. DAVID JŰNGER, advokát, ev.č. 9237, 28. října 438/219, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 66250731, přihlásila dne 7.11.2012 pohledávky ve výši 2.537,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
Ondřej Tomaszek, bytem Mariánskohorská 2787/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava zast. Mgr. Radimem Kubicou, advokátem se sídlem O.Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek přihlásil dne 22.11.2012 pohledávky ve výši 539.996,20 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
SMART Capital, a.s., IČ: 26865297, Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc přihlásila dne 12.12.2012 pohledávky ve výši 50.400,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
Miroslava Krajčíková, bytem Kozlovice 932, přihlásila dne 17.12.2012 pohledávky v celkové výši 60.000,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
Ing. Zdeněk Pištěk, bytem Potoční 1020/34, 742 035 Odry právně zastoupená Mgr. Ivanou Quittovou, LL.M.,advokátkou AK se sídlem Msgr. Šrámka 1183/20, 741 01 Nový Jičín, přihlásil dne 14.2.2018 pohledávky ve výši 2.400,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
SECAPITAL S.á.r.l. reg.č. B 108305, se sídlem 1A rue Jean Piret, L-2350 Lucemburk právně zast. JUDr. Jiřím Šmídou, advokátem, ŠMÍDA advokátní kancelář s.r.o., IČ: 01435400, se sídlem Eliščino nábřeží 280/23, 500 03 Hradec Králové přihlásil dne 27.2.2018 pohledávky ve výši 32.960,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
SECAPITAL S.á.r.l. reg.č. B 108305, se sídlem 1A rue Jean Piret, L-2350 Lucemburk právně zast. JUDr. Jiřím Šmídou, advokátem, ŠMÍDA advokátní kancelář s.r.o., IČ: 01435400, se sídlem Eliščino nábřeží 280/23, 500 03 Hradec Králové přihlásil dne 27.2.2018 pohledávky ve výši 20.000,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o.s.ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
Smékal Marcel, JUDr. - soudní exekutor, Michelská 1326/62, 140 00 Praha – Michle, IČ: 60351268 přihlásil dne 28.2.2018 pohledávky v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
Smékal Marcel, JUDr. - soudní exekutor, Michelská 1326/62, 140 00 Praha – Michle, IČ: 60351268 přihlásil dne 28.2.2018 pohledávky v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
Český inkasní kapitál, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha, právně zastoupená JUDr. Romanem Majerem, advokát, ev.č. 3051, Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha – Michle, IČ: 45417491, přihlásila dne 2.3.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 23.616,06 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
EOS KSI Česká republika, s.r.o., IČ: 25117483, se sídlem Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, právně zastoupená Mgr. Zuzanou Kyovskou, advokátka, Novodvorská 994/138, 142 00 Praha – Braník, IČ: 71346490 přihlásila dne 2.3.2018 pohledávky v celkové výši 5.137,50 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
Pohledávka oprávněného činí 0,- Kč

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

5. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.21145615.03.2018 13:03:330,-Kč6 650,-Kč
Dražitel č.21098715.03.2018 13:04:381 000,-Kč7 650,-Kč
Dražitel č.21145615.03.2018 13:07:381 000,-Kč8 650,-Kč
Dražitel č.20891715.03.2018 13:08:471 000,-Kč9 650,-Kč
Dražitel č.21145615.03.2018 13:10:201 000,-Kč10 650,-Kč
Dražitel č.20891715.03.2018 13:10:581 000,-Kč11 650,-Kč
Dražitel č.21145615.03.2018 13:13:381 000,-Kč12 650,-Kč
Dražitel č.20891715.03.2018 13:14:101 000,-Kč13 650,-Kč
Dražitel č.21145615.03.2018 13:15:591 000,-Kč14 650,-Kč
Dražitel č.20891715.03.2018 13:17:001 000,-Kč15 650,-Kč
Dražitel č.21145615.03.2018 13:21:421 000,-Kč16 650,-Kč
Dražitel č.20891715.03.2018 13:23:361 000,-Kč17 650,-Kč
Dražitel č.21145615.03.2018 13:29:131 000,-Kč18 650,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli.

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 15.03.2018 v 13:34:13

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.211456
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 18 650,-Kč

Zveřejněno dne 15.03.2018 v 13:34:13


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.