Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemky v obci Ostrava, k.ú. Nová ves u Ostravy, okres Ostrava-město

156 100,-Kč

Vloženo: 7.2.2018 7:47 | Číslo dražby: 45119

Dražba začala 22.03.2018 13:00:00 Dražba skončila 22.03.2018 14:45:34
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 04991 / 09 - 361
Počáteční cena:
47 100,-Kč
Cena stanovena znalcem:
94 200,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Ostrava-město
Město:
Ostrava
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba se koná prostřednictvím internetového portálu www.exdrazby.cz.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného Zaclypso s.r.o., Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha – Nové Město, IČ:
01807901, zast. Lošan Marek, Mgr., advokát, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha – Nové Město, IČ: 69258121,, proti povinnému STRAKOŠ Lumír, Bedřicha Václavka 982/11, 700 30 Ostrava – Bělský Les, nar. 29. 8. 1963, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 4991/09-361.

Jedná se o pozemky rovinatého charakteru a nepravidelných tvarů. V době ocenění byl na pozemcích pouze travní porost bez trvalých porostů.

K nemovitým věcem se vztahuje věcné břemeno, které dražbou nezanikne - viz znalecký posudek.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

PROFIGENTA SKS s.r.o., IČ 286 58 655, se sídlem Botanická 606/24, Brno, Veveří, PSČ 602 00, zastoupena Mgr. Martinou Vévodovou, advokátkou, Slovenská 539/12, 779 00 Olomouc přihlásil dne 14. 12. 2015 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 1.012,- Kč s příslušenstvím, a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Mika Dalimil, JUDr., LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836/, 339 01 Klatovy, přihlásil dne 28. 4. 2016 pohledávku ve výši 7.865,- Kč, a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Ivanko Igor, JUDr., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 10, Na Zátorce 590/12, 160 00 Praha, přihlásil dne 4. 5. 2016 pohledávku ve výši 7.865,- Kč, a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. O zaplacení pohledávek v plné výši.

Ivanko Igor, JUDr., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 10, Na Zátorce 590/12, 160 00 Praha, přihlásil dne 5. 5. 2016 pohledávku ve výši 8.107,- Kč, a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. O zaplacení pohledávek v plné výši.

Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 61974757, přihlásil dne 8. 6. 2016 pohledávku ve výši 2.016 Kč s příslušenstvím, a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

CP Inkaso s.r.o., IČO: 29027241, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zastoupen Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, Hráského 2231/25, 148 00 Praha 4, přihlásil dne 1. 7. 2016 pohledávku ve výši 4.285,71 Kč, a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Prim Inova GmbH, IČ: CH-020.4.036.968.0, se sídlem Industriestrasse 51, 6312 Steinhausen, Švýcarsko, zastoupen Mgr. Ing. Vojtěchem Třískou, advokátem, Národní 28, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 11. 7. 2016 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 1.752,34 Kč s příslušenstvím, a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, Regionální pobočka Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj přihlásila dne 14. 7. 2016 pohledávku v celkové výši 21.969,- Kč, a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

CERBER, a.s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava, IČ: 26830841, přihlásil dne 11. 4. 2017 pohledávku ve výši 863,40 Kč s příslušenstvím, a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného ke dni dražby činí 19.162,79 Kč.

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.):
- Věcné břemeno (podle listiny) dle odst. III. smlouvy, oprávnění pro Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 00845451, povinnost k parc. č. 585, 579/1, Listina: Smlouva o věcném břemeni V3 991/1999.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.21247422.03.2018 13:22:521 000,-Kč48 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 13:25:211 000,-Kč49 100,-Kč
Dražitel č.21274922.03.2018 13:26:061 000,-Kč50 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 13:26:181 000,-Kč51 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 13:26:531 000,-Kč52 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 13:27:161 000,-Kč53 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 13:27:581 000,-Kč54 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 13:28:231 000,-Kč55 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 13:28:461 000,-Kč56 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 13:30:561 000,-Kč57 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 13:31:141 000,-Kč58 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 13:32:221 000,-Kč59 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 13:33:061 000,-Kč60 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 13:35:051 000,-Kč61 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 13:35:301 000,-Kč62 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 13:36:031 000,-Kč63 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 13:37:081 000,-Kč64 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 13:37:191 000,-Kč65 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 13:38:451 000,-Kč66 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 13:39:481 000,-Kč67 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 13:40:471 000,-Kč68 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 13:42:331 000,-Kč69 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 13:43:061 000,-Kč70 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 13:43:231 000,-Kč71 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 13:44:151 000,-Kč72 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 13:44:551 000,-Kč73 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 13:45:551 000,-Kč74 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 13:45:591 000,-Kč75 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 13:46:281 000,-Kč76 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 13:47:111 000,-Kč77 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 13:48:241 000,-Kč78 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 13:48:411 000,-Kč79 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 13:50:051 000,-Kč80 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 13:50:181 000,-Kč81 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 13:50:411 000,-Kč82 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 13:51:001 000,-Kč83 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 13:51:421 000,-Kč84 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 13:51:561 000,-Kč85 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 13:52:281 000,-Kč86 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 13:52:481 000,-Kč87 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 13:53:201 000,-Kč88 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 13:53:451 000,-Kč89 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 13:54:151 000,-Kč90 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 13:54:431 000,-Kč91 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 13:55:041 000,-Kč92 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 13:55:311 000,-Kč93 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 13:55:521 000,-Kč94 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 13:56:271 000,-Kč95 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 13:57:051 000,-Kč96 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 13:57:531 000,-Kč97 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 13:58:341 000,-Kč98 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 13:59:011 000,-Kč99 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 14:00:271 000,-Kč100 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 14:00:581 000,-Kč101 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 14:01:141 000,-Kč102 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 14:01:401 000,-Kč103 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 14:02:481 000,-Kč104 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 14:04:191 000,-Kč105 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 14:04:511 000,-Kč106 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 14:06:291 000,-Kč107 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 14:07:161 000,-Kč108 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 14:08:541 000,-Kč109 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 14:09:201 000,-Kč110 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 14:10:531 000,-Kč111 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 14:11:201 000,-Kč112 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 14:12:101 000,-Kč113 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 14:12:461 000,-Kč114 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 14:13:461 000,-Kč115 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 14:13:571 000,-Kč116 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 14:14:391 000,-Kč117 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 14:15:171 000,-Kč118 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 14:15:551 000,-Kč119 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 14:17:041 000,-Kč120 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 14:19:091 000,-Kč121 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 14:19:421 000,-Kč122 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 14:19:511 000,-Kč123 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 14:20:171 000,-Kč124 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 14:20:521 000,-Kč125 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 14:21:161 000,-Kč126 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 14:21:241 000,-Kč127 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 14:21:511 000,-Kč128 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 14:22:191 000,-Kč129 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 14:22:521 000,-Kč130 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 14:23:351 000,-Kč131 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 14:24:021 000,-Kč132 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 14:24:121 000,-Kč133 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 14:25:051 000,-Kč134 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 14:25:551 000,-Kč135 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 14:26:581 000,-Kč136 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 14:28:371 000,-Kč137 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 14:29:221 000,-Kč138 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 14:30:211 000,-Kč139 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 14:32:151 000,-Kč140 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 14:32:351 000,-Kč141 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 14:33:271 000,-Kč142 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 14:33:311 000,-Kč143 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 14:34:201 000,-Kč144 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 14:34:271 000,-Kč145 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 14:35:181 000,-Kč146 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 14:35:531 000,-Kč147 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 14:36:041 000,-Kč148 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 14:36:461 000,-Kč149 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 14:37:031 000,-Kč150 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 14:37:241 000,-Kč151 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 14:38:091 000,-Kč152 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 14:38:541 000,-Kč153 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 14:39:381 000,-Kč154 100,-Kč
Dražitel č.21268122.03.2018 14:39:551 000,-Kč155 100,-Kč
Dražitel č.21247422.03.2018 14:40:341 000,-Kč156 100,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 22.03.2018 v 14:45:34

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.212474
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 156 100,-Kč

Zveřejněno dne 22.03.2018 v 14:45:34


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.