Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/6 pozemků v obci Hvězdlice, k.ú. Nové Hvězdlice, okres Vyškov

32 025,-Kč

Vloženo: 7.2.2018 7:58 | Číslo dražby: 45120

Dražba začala 22.03.2018 13:00:00 Dražba skončila 22.03.2018 13:41:26
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 10991 / 07 - 166
Počáteční cena:
9 025,-Kč
Cena stanovena znalcem:
13 537,-Kč
Dražební jistota:
1 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Vyškov
Město:
Hvězdlice
Podíl:
1/6
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno – Pisárky,
IČ: 25508881, zast. Adametz Ondřej, Mgr., advokát, Pekařská 403/12, 602 00 Brno – Staré Brno, IČ: 71329528, proti povinnému CHROMEČEK Milan, Vrchlického sad 1894/4, 602 00 Brno – Černá Pole, nar. 26.1.1966 , nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 10991/07-166.

Jedná se o soubor zemědělských pozemků, situovaný cca 1 km jihozápadně od části Nové Hvězdlice, v lokalitě „V hlavách“. Pozemky jsou užívány jako orná půda v rámci většího společně obhospodařovaného celku (lánu). Bez příslušenství a trvalých porostů. Pozemky jsou mírně svažitého charakteru, přístupné přes sousední zemědělské
pozemky nebo po polních cestách.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

JUSTRINON MANAGEMENT, s.r.o., IČ: 29216842, U Vlečky 1749/4, 143 00 Praha – Modřany, zast. JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát, IČ: 48826375, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, přihlásil dne 10.11.2017 pohledávku v celkové výši 15.414,90 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

BNP Paribas Personal Finance, bd Hausmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003, IČ: 03814742, se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, přihlásil dne 8.2.2018 pohledávku v celkové výši 16.495,44 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, IČ: 41197518, Benešova 696/10, 602 00 Brno, přihlásila dne 13.3.2018 pohledávky v celkové výši 250.363,59 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

CP Inkaso, s.r.o., IČ: 29027241, Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1, zast. Mgr. Vladimír Štekl, advokát, IČ: 66253144, U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7, přihlásil dne 21.3.2018 pohledávku v celkové výši 5.992,11 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 4.156,50 Kč.

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Tato osoba prokázala, že jí svědčí předkupní/spoluvlastnické právo:
ZP Hvězdlice, a.s., IČ: 25300491, č.p. 152, 683 41 Chvalkovice

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.212150 (předkupní právo)22.03.2018 13:03:400,-Kč9 025,-Kč
Dražitel č.20871422.03.2018 13:04:531 000,-Kč10 025,-Kč
Dražitel č.212150 (předkupní právo)22.03.2018 13:05:400,-Kč10 025,-Kč
Dražitel č.20871422.03.2018 13:09:321 000,-Kč11 025,-Kč
Dražitel č.212150 (předkupní právo)22.03.2018 13:14:490,-Kč11 025,-Kč
Dražitel č.21208722.03.2018 13:19:591 000,-Kč12 025,-Kč
Dražitel č.212150 (předkupní právo)22.03.2018 13:22:250,-Kč12 025,-Kč
Dražitel č.20871422.03.2018 13:24:091 000,-Kč13 025,-Kč
Dražitel č.20915622.03.2018 13:24:371 000,-Kč14 025,-Kč
Dražitel č.21208722.03.2018 13:26:131 000,-Kč15 025,-Kč
Dražitel č.20915622.03.2018 13:27:514 000,-Kč19 025,-Kč
Dražitel č.21208722.03.2018 13:28:571 000,-Kč20 025,-Kč
Dražitel č.212150 (předkupní právo)22.03.2018 13:29:340,-Kč20 025,-Kč
Dražitel č.20915622.03.2018 13:32:072 000,-Kč22 025,-Kč
Dražitel č.20871422.03.2018 13:32:421 000,-Kč23 025,-Kč
Dražitel č.20915622.03.2018 13:33:414 000,-Kč27 025,-Kč
Dražitel č.20871422.03.2018 13:35:241 000,-Kč28 025,-Kč
Dražitel č.20915622.03.2018 13:36:264 000,-Kč32 025,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 22.03.2018 v 13:41:26

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.209156
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 32 025,-Kč

Zveřejněno dne 22.03.2018 v 13:41:26


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.