Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/2 penzionu v obci Frymburk, okres Český Krumlov

1 755 000,-Kč

Vloženo: 8.2.2018 10:45 | Číslo dražby: 45160

Dražba začala 29.03.2018 13:00:00 Dražba skončila 29.03.2018 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
030 EX 29406 / 16 - 130
Počáteční cena:
1 755 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
3 510 000,-Kč
Dražební jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Jihočeský
Okres:
Český Krumlov
Město:
Frymburk
Podíl:
1/2
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4, 130 00 Praha – Vinohrady, IČ: 41197518, proti povinnému KOUBEK Jiří, Trnovanská
208/16, 417 31 Novosedlice, IČ: 12052019, nar. 19.2.1957, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 29406/16-130.

Jedná se o samostatně stojící, patrovou stavbu občanské vybavenosti, která je využívána jako penzion. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Budova je částečně podsklepená. Střecha budovy je valbová s krytinou z osinkocementových tašek, ve špatném stavu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha stavby je opatřena komínem a bleskosvodem. Okna budovy jsou dřevěná dvojitá. Okna jsou opatřena parapety. K stavbě patří oplocený pozemek. Oplocení je dřevěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V přízemí budovy se nachází výčep (24,98 m2), pokoj (14,28 m2), jídelna (20,81 m2), kuchyň (13,1 m2) chodba (1,69 m2), koupelna (5,15 m2), WC (1,01 m2), chodba se schodištěm (20,93 m2), WC (2,74 m2) a 2. WC (4,18 m2). V mezipatře je předsíň (3,73 m2), komora (1,01 m2) a pokoj (9,77 m2). V patře se nachází chodba (6,26 m2), pokoj č. 1 (10,37 m2), předsíň (2,10 m2) a koupelna s WC a sprchovým koutem (3,13 m2); pokoj č. 2 (14,99 m2), předsíň (2,76 m2), koupelna s WC a sprchovým koutem (3,97 m2); pokoj č. 3 (9,52 m2), předsíň (2,94 m2), koupelna s WC a sprchovým koutem (3,92 m2); pokoj č. 4 (29,23 m2), pokoj č.5 (13,68 m2), chodba (8,32 m2), koupelna s WC a sprchovým koutem (4,04 m2). Vnitřní dveře jsou dřevěné plné a dřevěné částečně prosklené. Obklady jsou keramické.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny a jímky. Vodovod není pitný. Vytápění stavby je ústřední, novým kotlem na uhlí. Ohřev teplé vody zajišťuje elektrický bojler.

Na pozemku parc. č. 1220 stojí stavba občanské vybaveností č.p. 20. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 165 m2. Pozemky parc. č. 1220, parc. č. 1222/7 a parc. č. 1222/8 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemky parc. č. 1222/7 a parc. č. 1222/8 jsou v Katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, jímka a pergola. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 144/5 ve vlastnickém právu Jihočeského kraje.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Teplicích, IČ: 72080043, Dlouhá 143/42, 415 01 Teplice, přihlásil dne 27.3.2017 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 87.278,72 Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkovém výši 2.545,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Home Credit, a.s., IČ: 26978636, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, zast. JUDr. Vladimír Bulinský, advokát, IČ: 60556811, tř. Kpt. Jaroše 13, 602 00 Brno, přihlásil dne 28.3.2017 pohledávku ve výši 20.224,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Jaromíra Sedláčková, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Příbram, IČ: 43855067, Březnická 89, 261 01 Příbram IV., přihlásila dne 28.3.2017 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Igor Olma, soudní exekutor, Exekutorský úřad Svitavy, IČ: 68110642, Nám. Míru 53/59, 568 02 Svitavy, přihlásil dne 29.3.2017 pohledávku v celkové výši 8.833,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., IČ: 46356967, Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora, zast. JUDr. Lubomír Kubička, advokát, IČ: 66230764, Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1, přihlásila dne 31.3.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 1.051,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českém Krumlově, IČ: 72080043, Vyšehrad 169, 381 01 Český Krumlov, přihlásil dne 31.3.2017 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 24.767,05 Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 28.777,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Allianz pojišťovna, a.s., IČ: 47115971, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, zast. Jan Ševčík, advokát, IČ: 66491193, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha, přihlásila dne 4.4.2017 pohledávku ve výši 466,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor, Exekutoský úřad Praha 10, IČ: 66216877, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6, přihlásil dne 5.4.2017 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Okresní správa sociálního zabezpečení Teplice, IČ: 00006963, Přítkovská 1576, 415 02 Teplice, přihlásila dne 7.4.2017 pohledávky v celkové výši 152.517,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor, Exekutoský úřad Praha 10, IČ: 66216877, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6, přihlásil dne 7.4.2017 pohledávku v celkové výši 7.262,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 27232433, Duhová 425/1, 140 53 Praha 4, zast. JUDr. Petr Pečený, advokát, IČ: 11371544, Purkyňova 74/2, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 18.4.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 2.369,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Šestý uzavřený investiční fond, a.s., IČ: 24213276, Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, zast. Mgr. Marek Lošan, advokát, IČ: 69258121, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 21.4.2017 pohledávku ve výši 115.687,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Česká pojišťovna, a.s., IČ: 45272956, Spálená 75/6, 113 04 Praha 1, přihlásila dne 24.4.2017 pohledávku ve výši 12.978,- Kč s příslušenstvím a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Ústí nad Labem, IČ: 41197518, Mírové náměstí 35/C, 400 50 Ústí nad Labem, přihlásila dne 27.4.2017 pohledávky v celkové výši 115.955,-Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Ústí nad Labem, IČ: 41197518, Mírové náměstí 35/C, 400 50 Ústí nad Labem, přihlásila dne 27.4.2017 pohledávky v celkové výši 424.142,67 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

HORFA, s.r.o., IČ: 48204145, Slavkov 4, 382 11 Větřní, zast. Mgr. Jan Aulický, advokát, IČ: 66257972, Za Tiskárnou 327, 381 01 Český Krumlov, přihlásil dne 2.5.2017 pohledávku ve výši 34.990,- Kč s příslušenstvím a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, IČ: 66253080, 26. dubna 573/10, 350 02 Cheb, přihlásil dne 2.5.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 8.051,34 Kč a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., IČ: 63839997, Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6, zast. Mgr. Marek Lošan, advokát, IČ: 69258121, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 3.5.2017 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 40.563,45 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, zast. Mgr. Pavel Vincík, advokát, IČ: 66254515, Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 3.5.2017 pohledávku ve výši 35.507,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Okresní správa sociálního zabezpečení Teplice, IČ: 00006963, Přítkovská 1576, 415 02 Teplice, přihlásila dne 4.5.2017 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 574.197,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 17.634,- Kč.

2. Předkupní právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Informace na konci dražby
1.

Dražba byla bezúspěšná, protože během určeného času dražby nebylo učiněno žádné podání.

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).