Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemky v obci Lukavice, okres Chrudim

623 000,-Kč

Vloženo: 9.2.2018 14:48 | Číslo dražby: 45183

Dražba začala 15.03.2018 13:00:00 Dražba skončila 15.03.2018 13:55:51
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 38448 / 13 - 193
Počáteční cena:
346 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
519 000,-Kč
Dražební jistota:
35 000,-Kč
Kraj:
Pardubický
Okres:
Chrudim
Město:
Lukavice
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Praha, pobočka pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Orlická 2020/2, 130 00 Praha – Vinohrady, IČ: 41197518, proti povinnému MLYNÁŘ Stanislav, Kojetická 1023/, 277 11 Neratovice, IČ: 68477414, nar. 24.2.1960, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 38448/13-124.

Oceňované pozemky se nacházejí na jižním okraji zastavěné části obce Lukavice. Jedná se o travnaté sousedící pozemky pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zahrada a orná půda o výměře 1 215 m2. Pozemek je mírně svažitý k severní straně. Je ohraničený drátěným oplocením s ocelovými a betonovými sloupky. Na travnatém pozemku se nachází studna, dřevěná kolna a porosty. V době oceňování byly pozemky částečně udržované a využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 953, který je ve vlastnictví obce Lukavice. Přípojky IS jsou v dosahu.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel JUSTRINON MANAGEMENT s.r.o., IČ: 292 16 842, se sídlem U Vlečky 1749/4, Modřany, 143 00 Praha, právně zastoupen JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem, AK G legal, s.r.o., IČ: 020 00 768, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, přihlásil dne 20.9.2017 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 8.291,49 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Mělník, Tyrošova 106, 276 01 Mělník, přihlásil dne 25.9.2017 pohledávky v celkové výši 5.163,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Mělník, Tyrošova 106, 276 01 Mělník, přihlásil dne 25.9.2017 pohledávky v celkové výši 150.136,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel BNP Paribas Personal Finance, bd Hausmann 1, 75009 Paříž, Francie, jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, IČ: 03814742, se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, přihlásil dne 26.9.2017 pohledávku v celkové výši 374.996,62 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil dne 2.10.2017 pohledávku v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil dne 2.10.2017 pohledávku v celkové výši 5.650,40 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Capital Recovery Trust, a.s., se sídlem Praha 5, Bucharova 1314/8, PSČ 15800, IČ: 27232174, právně zastoupen Mgr. Petrem Olejárem, advokátem, Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3 – Žižkov, přihlásil dne 3.10.2017 pohledávku ve výši 968,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice V, adresa pro doručování Územní pracoviště v Chrudimi, Pardubická 275, 537 59 Chrudim, přihlásil dne 3.10.2017 pohledávku v celkové výši 330,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice V, adresa pro doručování Územní pracoviště v Chrudimi, Pardubická 275, 537 59 Chrudim, přihlásil dne 3.10.2017 pohledávku v celkové výši 750,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Intrum Justitia Czech, s. r. o.(dříve Profidebt,s.r.o.), se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 4.10.2017 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 17.600,61 Kč s příslušenstvím a ve výši 12.245,24 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel innogy Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČ: 49903209, právně zastoupen Mgr. Kamilem Stypou, advokátem, AK Cestr & Partners, adresa pro doručování: Varenská Office Center, Varenská 51/2723, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, přihlásil dne 13.10.2017 pohledávku v celkové výši 28.626,52 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká revitalizační, s.r.o. se sídlem Atriová 512/36, 621 00 Brno, IČ: 26921634, právně zast. Mgr. Martinem Frankem, advokátem, AK Hlinky 27, 603 00 Brno, přihlásil dne 16.10.2017 pohledávku ve výši 35.831,33 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, 26. dubna 10, 350 02 Cheb, přihlásil dne 17.10.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 8.046,50 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel MONETA Money Bank, a.s., (dříve GE Money Bank, a.s.), IČ: 25672720, se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 – Michle, právně zast. JUDr. Janem Brožem, advokátem se sídlem AK Brož&Sokol&Novák s.r.o., 120 00 Praha 2, Sokolská 60, přihlásil dne 25.10.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 82.357,51 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká pojišťovna a.s., se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, IČ: 45272956, právně zast. JUDr. Karlem Valdaufem, advokátem, se sídlem náměstí Vinohradská 938/37, Praha 2, IČ: 67795889, přihlásil dne 25.10.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 11.817,12 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ 41197518, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1, přihlásil dne 25.10.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 22.203,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, přihlásil dne 25.10.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 71,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Bohemia Faktoring, a.s., IČ: 27242617, se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Letenská 121/8, PSČ 118 00, právně zastoupen Mgr. et Mgr. Jana Sekyrová, advokát, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, přihlásil dne 31.10.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 178.358,41 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 5, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, přihlásil dne 5.3.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 8.107,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 8.147,26 Kč

2. Předkupní právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.21121215.03.2018 13:01:340,-Kč346 000,-Kč
Dražitel č.20958815.03.2018 13:02:291 000,-Kč347 000,-Kč
Dražitel č.21060515.03.2018 13:03:1610 000,-Kč357 000,-Kč
Dražitel č.21085415.03.2018 13:03:341 000,-Kč358 000,-Kč
Dražitel č.20945215.03.2018 13:03:375 000,-Kč363 000,-Kč
Dražitel č.21085415.03.2018 13:03:551 000,-Kč364 000,-Kč
Dražitel č.21060515.03.2018 13:04:0510 000,-Kč374 000,-Kč
Dražitel č.20986315.03.2018 13:04:121 000,-Kč375 000,-Kč
Dražitel č.21085415.03.2018 13:04:261 000,-Kč376 000,-Kč
Dražitel č.21060515.03.2018 13:04:5210 000,-Kč386 000,-Kč
Dražitel č.21085415.03.2018 13:05:001 000,-Kč387 000,-Kč
Dražitel č.21060515.03.2018 13:05:4410 000,-Kč397 000,-Kč
Dražitel č.20945215.03.2018 13:05:501 000,-Kč398 000,-Kč
Dražitel č.21085415.03.2018 13:06:071 000,-Kč399 000,-Kč
Dražitel č.20986315.03.2018 13:08:141 000,-Kč400 000,-Kč
Dražitel č.21085415.03.2018 13:08:501 000,-Kč401 000,-Kč
Dražitel č.21060515.03.2018 13:10:551 000,-Kč402 000,-Kč
Dražitel č.21085415.03.2018 13:11:011 000,-Kč403 000,-Kč
Dražitel č.20945215.03.2018 13:13:341 000,-Kč404 000,-Kč
Dražitel č.21085415.03.2018 13:13:471 000,-Kč405 000,-Kč
Dražitel č.21060515.03.2018 13:16:201 000,-Kč406 000,-Kč
Dražitel č.21085415.03.2018 13:16:411 000,-Kč407 000,-Kč
Dražitel č.21060515.03.2018 13:19:005 000,-Kč412 000,-Kč
Dražitel č.20945215.03.2018 13:20:201 000,-Kč413 000,-Kč
Dražitel č.20958815.03.2018 13:20:521 000,-Kč414 000,-Kč
Dražitel č.20945215.03.2018 13:21:421 000,-Kč415 000,-Kč
Dražitel č.21060515.03.2018 13:22:285 000,-Kč420 000,-Kč
Dražitel č.20945215.03.2018 13:23:321 000,-Kč421 000,-Kč
Dražitel č.20986315.03.2018 13:25:4210 000,-Kč431 000,-Kč
Dražitel č.20945215.03.2018 13:26:241 000,-Kč432 000,-Kč
Dražitel č.21121215.03.2018 13:26:541 000,-Kč433 000,-Kč
Dražitel č.20986315.03.2018 13:26:5410 000,-Kč443 000,-Kč
Dražitel č.20945215.03.2018 13:27:121 000,-Kč444 000,-Kč
Dražitel č.20986315.03.2018 13:27:3710 000,-Kč454 000,-Kč
Dražitel č.20945215.03.2018 13:28:051 000,-Kč455 000,-Kč
Dražitel č.20986315.03.2018 13:28:0910 000,-Kč465 000,-Kč
Dražitel č.20945215.03.2018 13:28:291 000,-Kč466 000,-Kč
Dražitel č.21121215.03.2018 13:28:511 000,-Kč467 000,-Kč
Dražitel č.20986315.03.2018 13:28:5710 000,-Kč477 000,-Kč
Dražitel č.20945215.03.2018 13:29:001 000,-Kč478 000,-Kč
Dražitel č.20945215.03.2018 13:29:201 000,-Kč479 000,-Kč
Dražitel č.20986315.03.2018 13:29:2710 000,-Kč489 000,-Kč
Dražitel č.20945215.03.2018 13:29:441 000,-Kč490 000,-Kč
Dražitel č.21121215.03.2018 13:30:471 000,-Kč491 000,-Kč
Dražitel č.20986315.03.2018 13:30:5510 000,-Kč501 000,-Kč
Dražitel č.20945215.03.2018 13:31:131 000,-Kč502 000,-Kč
Dražitel č.21173815.03.2018 13:31:331 000,-Kč503 000,-Kč
Dražitel č.20945215.03.2018 13:32:001 000,-Kč504 000,-Kč
Dražitel č.20986315.03.2018 13:32:0210 000,-Kč514 000,-Kč
Dražitel č.20945215.03.2018 13:32:141 000,-Kč515 000,-Kč
Dražitel č.20986315.03.2018 13:32:3310 000,-Kč525 000,-Kč
Dražitel č.20945215.03.2018 13:32:461 000,-Kč526 000,-Kč
Dražitel č.20986315.03.2018 13:33:2810 000,-Kč536 000,-Kč
Dražitel č.20945215.03.2018 13:33:541 000,-Kč537 000,-Kč
Dražitel č.20986315.03.2018 13:34:1210 000,-Kč547 000,-Kč
Dražitel č.20945215.03.2018 13:34:361 000,-Kč548 000,-Kč
Dražitel č.20986315.03.2018 13:35:3210 000,-Kč558 000,-Kč
Dražitel č.20945215.03.2018 13:36:101 000,-Kč559 000,-Kč
Dražitel č.20986315.03.2018 13:36:271 000,-Kč560 000,-Kč
Dražitel č.20945215.03.2018 13:36:501 000,-Kč561 000,-Kč
Dražitel č.20986315.03.2018 13:37:101 000,-Kč562 000,-Kč
Dražitel č.20945215.03.2018 13:37:281 000,-Kč563 000,-Kč
Dražitel č.20986315.03.2018 13:37:361 000,-Kč564 000,-Kč
Dražitel č.20945215.03.2018 13:38:121 000,-Kč565 000,-Kč
Dražitel č.20986315.03.2018 13:39:541 000,-Kč566 000,-Kč
Dražitel č.20945215.03.2018 13:40:191 000,-Kč567 000,-Kč
Dražitel č.20986315.03.2018 13:40:5910 000,-Kč577 000,-Kč
Dražitel č.20945215.03.2018 13:41:141 000,-Kč578 000,-Kč
Dražitel č.20986315.03.2018 13:43:151 000,-Kč579 000,-Kč
Dražitel č.20945215.03.2018 13:43:311 000,-Kč580 000,-Kč
Dražitel č.20986315.03.2018 13:44:2910 000,-Kč590 000,-Kč
Dražitel č.20945215.03.2018 13:44:501 000,-Kč591 000,-Kč
Dražitel č.20986315.03.2018 13:45:0910 000,-Kč601 000,-Kč
Dražitel č.20945215.03.2018 13:45:241 000,-Kč602 000,-Kč
Dražitel č.20986315.03.2018 13:45:4410 000,-Kč612 000,-Kč
Dražitel č.20945215.03.2018 13:49:481 000,-Kč613 000,-Kč
Dražitel č.20986315.03.2018 13:50:5110 000,-Kč623 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli.

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 15.03.2018 v 13:55:51

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.209863
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 623 000,-Kč

Zveřejněno dne 15.03.2018 v 13:55:51


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.