Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
4/11 zemědělské stavby v obci Dušníky, okres Litoměřice

52 500,-Kč

Vloženo: 13.2.2018 8:16 | Číslo dražby: 45204

Dražba začala 29.03.2018 13:00:00 Dražba skončila 29.03.2018 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
030 EX 37030 / 13 - 204
Počáteční cena:
52 500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
105 000,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Litoměřice
Město:
Dušníky
Podíl:
4/11
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj, Mírové náměstí 3486/35c, 400 01 Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum, IČ: 41197518, proti povinnému ŠIMKOVÁ Irena, Podolská 257/, 411 19 Mšené-lázně – Vrbice, IČ: 13349911, nar. 2.7.1952, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 37030/13-204.

Budova bez čp/če stojí na pozemku p.č. St. 103/1 ( LV 8 ), je využívaná jako zemědělská stavba (kravín/vepřín). Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu. Půdorys stavby je obdélníkový. Zastavěná plocha je cca 1.448 m2. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Budova není zateplená. Vrata jsou dvoukřídlá dřevěná plná. Budova je v původním stavu.

Z IS je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Budova je postavena na pozemku p.č. St. 103/1 ve vlastnictví jiných vlastníků.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-město, IČ: 71329277, Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, přihlásil dne 9.11.2016 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Litoměřice, IČ: 00006963, Seifertova 2063/3, 412 01 Litoměřice, přihlásil dne 16.11.2016 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 154.806,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Roudnici nad Labem, IČ: 72080043, Karlovo náměstí 18/, 413 01 Roudnice nad Labem, přihlásil dne 18.11.2016 pohledávky v celkové výši 100.306,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

Věřitel JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – východ, IČ: 60351268, Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4, přihlásil dne 21.11.2016 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

Věřitel JUDr. Ivo Luhan, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 1, IČ: 66201501, Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2, přihlásil dne 23.11.2016 pohledávku v celkové výši 8.228,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

Věřitel JPM Technologies s.r.o., IČ: 26486415, Turnovského 497/2, Praha 10, zast. Mgr. Václav Jindra, advokát, IČ: 71445901, Balbínova 223/5, 120 00 Praha 2, přihlásil dne 29.11.2016 pohledávku ve výši 28.560,- Kč s příslušenstvím a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

Věřitel KOMPAKT spol. s r.o., IČ: 49551027, Opletalova 683, Poděbrady, zast. JUDr. JIŘÍ SCHŰLLER, advokát, R. Těsnohlídka 420, 286 01 Čáslav, IČ: 14783657, přihlásil dne 6.12.2016 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 14.161,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

Věřitel Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IČ: 60197609, Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3, zast. Mgr. Ĺubomír Vdovec, advokát, IČ: 71457801, Hlinky 135/68, 603 00 Brno – Staré Brno, přihlásil dne 8.12.2016 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 24.755,38 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

Věřitel JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov, IČ: 04886674, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov, přihlásil dne 8.12.2016 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

Věřitel Innogy Energie, s.r.o., IČ: 49903209, Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, zast. Mgr. Kamil Stypa, advokát, IČ: 71334629, Varenská 51/2723, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, přihlásil dne 8.12.2016 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 9.887,66 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

Věřitel IPB Invest, a.s., IČ: 25522248, Karlovo nám. 34, 674 01 Třebíč, zast. JUDr. Robert Mrázik, advokát, IČ: 12721891, Karlovo nám. 32/26, 674 01 Třebíč, přihlásil dne 6.1.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 566.885,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

Věřitel Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 27646751, Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1, zast. JUDr. Roman Majer, advokát, IČ: 45417491, Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 1, přihlásil dne 13.1.2017 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 82.885,31 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 41.202,- Kč.

2. Předkupní právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.c

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).

Informace na konci dražby
1.

Dražba byla bezúspěšná, protože žádný dražitel nezaplatil v termínu stanovenou jistotu.

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).