Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům se zahradou, Koštice, okres Louny

495 000,-Kč

Vloženo: 13.2.2018 9:31 | Číslo dražby: 45211

Dražba začala 22.03.2018 10:00:00 Dražba skončila 22.03.2018 11:00:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
101 EX 00683 / 09 - 91
Počáteční cena:
490 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
735 000,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Louny
Město:
Koštice
Typ zakázky:
prodej
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. (Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku)

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je rodinný dům č.p. 56, který se nachází v obci Koštice.

Obec Koštice se nachází v Ústeckém kraji, cca 13 km severovýchodně od města Louny, cca 24 km jihovýchodně od města Most a cca 22 km západně od města Roudnice nad Labem. Dopravní obslužnost obce zajišťují autobusy a vlaky.

Jedná se o samostatně stojící částečně podsklepený, přízemní rodinný dům s půdním prostorem. Konstrukce budovy je smíšená. Okna domu jsou plastová. K domu patří oplocená zahrada a hospodářská stavení. Zahrada je rovinatá, která je z části oplocena pletivem a zděným plotem. Na pozemcích se nachází zděná kolna a chlévy.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 7
Mgr. Daniel Vlček
Vrchlabská 28/17
Praha 9 - Kbely
197 00
tel: 778 722 660
email: zde
dat. schránka: ue8g86f odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Sdělení o dražbě

Soudní exekutor sděluje, že ve lhůtě stanovené ve výroku XIII. dražební vyhlášky č.j. 101 EX 683/09-91 ze dne 12.2.2018 nebylo nikým ve smyslu ustanovení § 336e odst. 3 o.s.ř. uplatněno předkupní právo.

Soudní exekutor dále sděluje, že na nemovitosti neváznou další věcná břemena nebo nájemní práva neuvedená v dražební vyhlášce.

Soudní exekutor dále sděluje, že ke dni konání dražby není soudnímu exekutorovi známo, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávané nemovitosti z exekuce.

Soudní exekutor dále sděluje, že kromě oprávněného přihlásili své pohledávky do dražby nemovitostí povinného ve smyslu ustanovení 336f o.s.ř. tito věřitelé:

- přihláška soudního exekutora Mgr. Svatopluka Šůstka, soudního exekutora, Exekutorský úřad Olomouc (původně soudní exekutor Mgr. Ing. Radim Opletal), se sídlem Pavelčákova 14, 779 00 Olomouc, doručena dne 1.8.2011, doplněna dne 5.3.2018

- přihláška Mgr. Alana Havliceho, soudního exekutora, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník, doručena dne 11.1.2018, doplněna dne 15.2.2018

- přihláška JUDr. Petra Kociána, soudního exekutora, Exekutorský úřad Brno-venkov, se sídlem Veveří 125, 616 45 Brno, doručena dne 13.2.2018, doplněna dne 27.2.2018

- přihláška JUDr. Jany Škofové, soudního exekutora, Exekutorský úřad Kladno, se sídlem Petra Bezruče 1416, 272 01 Kladno, doručena dne 14.2.2018, doplněna dne 15.3.2018

- přihláška T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ: 64949681, pr. zast. Mgr. Lenkou Heřmánkovou, advokátkou se sídlem Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7, doručena dne 27.2.2018

- přihláška České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČ: 63998530, pr. zast. JUDr. Michalem Marcinkou, advokátem, advokátní kancelář se sídlem Riegrova 379/18, 779 00 Olomouc, doručena dne 8.3.2018

- přihláška Intrum Czech, s.r.o., se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, IČ: 27221971, doručena dne 8.3.2018

- přihláška Komerční banky, a.s.. se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054, pr. zast. JUDr. Petrem Balcarem, advokátem, advokátní kancelář se sídlem Revoluční 15, 110 00 Praha 1, doručena dne 9.3.2018

- přihláška PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1. IČ: 61860069, doručena dne 21.3.2018

- přihláška PATRIOT BUSINESS s.r.o., se sídlem Horní náměstí 12/19, 779 00 Olomouc, IČ: 27837530, zast. Mgr. Romanem Peškem, insolvenčním správcem, se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc, doručena dne 21.3.2018

- přihláška FINPOMOC.CZ, se sídlem Ovocný Trh 572/11, 110 00 Praha 1, IČ: 27375005, pr. zast. JUDr. Petrem Matějkou, advokátem se sídlem Lidická 23b, 602 00 Brno, doručena dne 21.3.2018

- přihláška Mgr. Marcela Kubise, soudního exekutora, Exekutorský úřad Šumperk, se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě, doručena dne 21.3.2018
Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.20995122.03.2018 10:02:475 000,-Kč495 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Příklep byl udělen dražiteli č. 209951 - Adéla Krejčová.Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 22.03.2018 v 11:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.209951 - Adéla Krejčová - Vojnice, 32, Louny, 440 01
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 495 000,-Kč

Zveřejněno dne 22.03.2018 v 11:00:00


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.