Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rekreační chata v obci Zlín, k.ú. Mladcová, okres Zlín

52 000,-Kč

Vloženo: 13.2.2018 13:26 | Číslo dražby: 45218

Dražba začala 29.03.2018 13:00:00 Dražba skončila 29.03.2018 13:35:13
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 41000 / 13 - 251
Počáteční cena:
50 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
200 000,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Zlín
Město:
Zlín
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba se koná prostřednictvím internetového portálu www.exdrazby.cz.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj, Zarámí 160/, 760 01 Zlín, IČ: 41197518 proti povinnému BERGER Petr, Hlavní 210/, 763 10 Hvozdná, nar. 26.3.1982, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 41000/13-251.

Jedná se o samostatně stojící, podsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Chata stojí na pozemku jiného vlastníka. Stavebně-technický stav je velmi špatný.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.

2. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

3. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

4. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.21302929.03.2018 13:18:200,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.20974029.03.2018 13:28:571 000,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.21302929.03.2018 13:30:131 000,-Kč52 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli.

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 29.03.2018 v 13:35:13

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.213029
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 52 000,-Kč

Zveřejněno dne 29.03.2018 v 13:35:13

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.