Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Radonice u Kadaně, podíl 1/2

247 500,-Kč

Vloženo: 13.2.2018 13:27 | Číslo dražby: 45219

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
180 EX 14305 / 09 - 232
Cena stanovena znalcem:
247 500,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Chomutov
Město:
Radonice
Podíl:
1/2
Typ zakázky:
prodej
Typ domu:
patrový
Počet podlaží:
2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o pozemek parc. č. 6/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č. p. 93,
- pozemek parc. č. 6/2 - zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno na LV 284 v kat. ú. Radonice u Kadaně, obec Radonice, okr. Chomutov

Na pozemku parc. č. 6/2 se nachází stavba obč. vyb. če. 76, která je jiného vlastníka a není předmětem dražby.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 6
Mgr. Zuzana Sobíšková
Bělohorská 270/17
Praha 6
169 00
tel: +420 242 413 300
email: zde
dat. schránka: kxcqtwv odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní právo

Nebylo uplatněno.

2. Stejná podání a los

Učiní-li více dražitelů stejné nejvyšší podání ve smyslu § 336j odst. 1 o.s.ř., ve znění účinném před novelou č. 334/2012 Sb., exekutor udělí příklep nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo a pokud předkupní právo prokázáno nebylo, udělí příklep dražiteli, který byl určen losem.
Případné losování proběhne v sídle Exekutorského úřadu následující pracovní den po dražbě.
Dle § 336i odst. 4 o.s.ř. je dražitel vázán svým podáním, dokud nebude udělen příklep.
Dražitelé, kteří učiní nejvyšší shodné podání, mají právo se losování zúčastnit, případně bude rozhodnuto losem v jejich nepřítomnosti.

3. Přihlášení věřitelé

Dražba zatím nezačala