Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Byt 2+1, Chválkovice, 83,65m2

1 830 000,-Kč

Vloženo: 13.2.2018 13:49 | Číslo dražby: 45220

Dražba začala 15.03.2018 09:00:00 Dražba skončila 15.03.2018 10:56:59
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
180 EX 06794 / 15 - 128
Počáteční cena:
1 586 667,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 380 000,-Kč
Dražební jistota:
300 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Olomouc
Město:
Olomouc
Typ zakázky:
Prodej
Místo konání dražby:
http://www.exdrazby.cz

Více informací

Fotka

Popis předmětu dražby

Jedná se o bytovou jednotku č. 494/6 vymezenou v bytovém domě č.p. 493, 494 (LV 1235) a na pozemku parc.č. St. 731, St. 732 (LV 1235), včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 746/10861 na společných částech domu a pozemku.
To je zapsáno na LV 1271, kat.území Chválkovice, obec Olomouc, okres Olomouc.

Jedná se o byt č. 49416 v bytovém domě č.p. 494 na ulici Chválkovické. Bytový dům je zděný, cihelný. Bytový dům je podsklepený a má 3 nadzemní podlaží. Byt obsahuje předsíň, kuchyň, dvě obytné místnosti, koupelnu, WC.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 6
Mgr. Zuzana Sobíšková
Bělohorská 270/17
Praha 6
169 00
tel: +420 242 413 300
email: zde
dat. schránka: kxcqtwv odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní právo

Nebylo uplatněno.

2. Stejná podání

Učiní-li více dražitelů stejné nejvyšší podání ve smyslu § 336o odst. 3 o.s.ř., ve znění účinném před novelou č. 293/2013 Sb., udělí exekutor příklep nejprve tomu dražiteli, kterému svědčí předkupní právo a pokud předkupní právo prokázáno nebylo, udělí příklep dražiteli, který učinil podání jako první.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.20912215.03.2018 09:55:570,-Kč1 586 667,-Kč
Dražitel č.21168815.03.2018 10:25:1410 000,-Kč1 596 667,-Kč
Dražitel č.21180615.03.2018 10:25:4353 333,-Kč1 650 000,-Kč
Dražitel č.20912215.03.2018 10:27:0010 000,-Kč1 660 000,-Kč
Dražitel č.21180615.03.2018 10:28:3320 000,-Kč1 680 000,-Kč
Dražitel č.21168815.03.2018 10:29:4810 000,-Kč1 690 000,-Kč
Dražitel č.20912215.03.2018 10:30:1410 000,-Kč1 700 000,-Kč
Dražitel č.21180615.03.2018 10:30:1820 000,-Kč1 720 000,-Kč
Dražitel č.20912215.03.2018 10:31:4010 000,-Kč1 730 000,-Kč
Dražitel č.21168815.03.2018 10:34:2810 000,-Kč1 740 000,-Kč
Dražitel č.20912215.03.2018 10:36:3610 000,-Kč1 750 000,-Kč
Dražitel č.21168815.03.2018 10:38:4110 000,-Kč1 760 000,-Kč
Dražitel č.20912215.03.2018 10:41:0210 000,-Kč1 770 000,-Kč
Dražitel č.21168815.03.2018 10:42:0510 000,-Kč1 780 000,-Kč
Dražitel č.20912215.03.2018 10:44:4510 000,-Kč1 790 000,-Kč
Dražitel č.21168815.03.2018 10:45:4110 000,-Kč1 800 000,-Kč
Dražitel č.20912215.03.2018 10:47:0610 000,-Kč1 810 000,-Kč
Dražitel č.21168815.03.2018 10:50:4710 000,-Kč1 820 000,-Kč
Dražitel č.20912215.03.2018 10:51:5910 000,-Kč1 830 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Výsledek dražby

Soudní exekutor uděluje dražiteli

č. 209122

příklep na vydražené nemovitosti za nejvyšší podání 1.830.000,- Kč (slovy jedenmilionosmsettřicettisíckorunčeských).

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a byly vydraženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.
Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 15.03.2018 v 10:56:59

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.209122
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 830 000,-Kč

Zveřejněno dne 15.03.2018 v 10:56:59

Od okamžiku zveřejnění osoby vydražitele soudní exekutor usnesením o příklepu udělí příklep shora uvedenému vydražiteli za uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.
Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby (§ 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.