Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/6 pozemků v obci Sobotovice, okres Brno-venkov - ODROČENO Z 5.4.2018

33 013,-Kč

Vloženo: 22.2.2018 16:19 | Číslo dražby: 45385

Dražba začne 04.06.2018 09:00:00 za 12 dní, 18 hodin, 49 minut a 3 sekundy
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
030 EX 02794 / 12 - 370
Počáteční cena:
33 013,-Kč
Cena stanovena znalcem:
49 520,-Kč
Dražební jistota:
3 500,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Brno-venkov
Město:
Sobotovice
Podíl:
1/6
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, pobočka Brno, Cejl 476/5, 658 16 Brno, IČ: 47114304, proti povinnému KRČÁLOVÁ Jana, č.p. 25, 671 07 Vratěnín, IČ: 75776219, nar. 30.4.1957, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 2794/12-370.

Jedná se o pozemky, které se nacházejí v zahrádkářské kolonii situované po pravé straně silnice procházející kolem obcí Ledce a Sobotovice ve směru na Rajhrad, a to cca 400 m od této silnice. Pozemek p.č. 913/1 má úzký pásový tvar (délka cca 130 m a šířka cca 8 až 10 m) a táhne se od obslužné prašné cesty, která leží v této části na pozemku p.č. 933/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví fyzické osoby, do poměrně prudkého svahu směrem na sever. Na pozemku se nachází staré, neudržované ovocné stromy a vzhledem k tomu, že pozemek není udržován, tak i náletová vegetace, místy téměř nepropustná. V horní části pozemku je postavena chata (viz výše), která není zapsána v katastru nemovitostí. Pozemek p.č. 909/1 navazuje vlevo nahoře na pozemek p.č. 913/1. Jedná se o pozemek přibližně obdélníkového tvaru (cca 16x18 m). Tento pozemek již leží v méně svažitém terénu. Na pozemku se nachází neudržovaný travní porost a několik náletových keřů. Pozemek p.č. 909/5 je velmi úzký a protáhlý pozemek (šířka cca 2 m a délka přes 150 m) mezi dalšími zahradami, který navazuje na pozemek p.č. 909/1. Táhne se, již mírně svažitým terénem, severním směrem k další obslužné polní cestě, která leží v této části na pozemku p.č. 908/2 a 1414 (ostatní plochy, ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Vojkovice. Na pozemku se nachází neudržovaný travní porot a místy náletová vegetace.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů


Věřitel AB 4 B. V., registrační číslo: 34186049, se sídlem Strawinskylaan 933, WTC Twr B, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, zast. Mgr. Vladimír Štekl, advokát, IČ: 66253144, U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7, přihlásil dne 22.2.2018 pohledávku v celkové výši 44.926,19 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Znojmo, IČ: 00006963, Vídeňská třída 701/31, 669 02 Znojmo, přihlásil dne 26.2.2018 pohledávky v celkové výši 216.744,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, IČ: 66253080, 26. dubna 573/10, 350 02 Cheb, přihlásil dne 27.2.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, IČ: 71238573, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil dne 27.2.2018 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Eva Koutníková, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Znojmo, IČ: 02975122, Jezuitské náměstí 156/2, 669 01 Znojmo, přihlásila dne 1.3.2018 pohledávku v celkové výši 6.655,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká pojišťovna, a.s., IČ: 45272956, Spálená 75/16, Praha 1, zast. JUDr. Karel Valdauf, advokát, IČ: 67795889, náměstí Vinohradská 938/37, Praha 2, přihlásil dne 19.3.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 23.046,69 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel COFIDIS, s.r.o., IČ: 27179907, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, zast. Mgr. Jiří Sita, advokát, IČ: 71330593, Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 21.3.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 111.610,33 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel SPM INVEST, a.s., IČ: 27239306, Stříbrná Lhota 747, 252 10 Mníšek pod Brdy, zast. Mgr. Šimona Mašková, advokátka, IČ: 40572366, Husitská 344/63, Praha 3, přihlásil dne 21.3.2018 pohledávku v celkové výši 228.178,56 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Znojmě, IČ: 72080043, nám. Svobody 8, 669 01 Znojmo, přihlásil dne 27.3.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 114.568,28 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, Opletalova 1603/57, Praha, zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, U Garáží 1611/1, Praha, přihlásil dne 3.4.2018 pohledávku ve výši 12.658,07 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 51.038,52 Kč.

2. Předkupní právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Dražba zatím nezačala