Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Průmyslový areál, Černožice nad Labem

4 466 667,-Kč

Vloženo: 13.3.2018 10:58 | Číslo dražby: 45635

Dražba začne 18.04.2018 13:00:00 za 31 dní, 10 hodin, 49 minut a 10 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
173 EX 02000 / 16 - 82
Počáteční cena:
4 466 667,-Kč
Cena stanovena znalcem:
6 700 000,-Kč
Dražební jistota:
225 000,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Hradec Králové
Město:
Černožice
Podkategorie:
Výrobní prostory
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. St. 43/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 86 m2, jehož součástí je stavba č.p. 17, adminis.
- parc.č. St. 44 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 750 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, výroba
- parc.č. St. 330 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 128 m2
- parc.č. St. 331 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 239 m2
- parc.č. St. 332 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1247 m2
- parc.č. 37 ostatní plocha o výměře 6288 m2
- parc.č. 43 ostatní plocha o výměře 409 m2
- parc.č. 746/11 ostatní plocha o výměře 3518 m2
- parc.č. 747 vodní plocha o výměře 2453 m2
- parc.č. 760 ostatní plocha o výměře 787 m2
- parc.č. 762 ostatní plocha o výměře 239 m2
To je zapsáno na LV 583, kat.území Černožice nad Labem, obec Černožice, okres Hradec Králové.

Předmětem ocenění jsou pozemky se stavbami, které se nachází v rámci oploceného areálu. Kromě pozemku parc. č. 43, který slouží jako parkoviště, nejsou pozemky veřejně přístupné. Na oceňovaných pozemcích se nachází několik staveb.

Vrátnice na parc. č. st. 43/2
Jedná se o jednopodlažní zděnou budovu objekt v rozestavěném stavu. Vrátnice stavebně navazuje na administrativní budovu na parc. 43/1. Objekt je ve stavu nedokončené opravy. Fasáda objektu prošla opravou a je v dobrém stavu, výplně otvorů ve fasádě jsou modernizované.

Výrobní objekt na parc. č. st. 44
Jedná se o 4 podlažní zděnou budovu se sedlovou střechou. Svislé nosné konstrukce zděné, stropy trámové, střecha sedlová, dřevěný krov, okna ocelová jednoduchá, dveře náplňové do obložkových zárubní, podlahy prkenné, schody betonové. V objektu je proveden rozvod elektřiny (odpojeno) a studené vody. Na 4-podlažní budovu navazuje 2-podlažní přístavba. Jedná se o zděnou stavbu s pultovou střechou. Konstrukčně a vybavením srovnatelnou se 4-podlažním objektem.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Martin Horák
Exekutorský úřad Tábor
Bílková 960
Tábor
390 02
tel: 605 814 285
email: zde
dat. schránka: dbsbyp3 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala