Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Průmyslový areál, Černožice nad Labem

4 466 667,-Kč

Vloženo: 13.3.2018 10:58 | Číslo dražby: 45635

Dražba začala 18.04.2018 13:00:00 Dražba skončila 18.04.2018 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
173 EX 02000 / 16 - 82
Počáteční cena:
4 466 667,-Kč
Cena stanovena znalcem:
6 700 000,-Kč
Dražební jistota:
225 000,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Hradec Králové
Město:
Černožice
Podkategorie:
Výrobní prostory
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. St. 43/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 86 m2, jehož součástí je stavba č.p. 17, adminis.
- parc.č. St. 44 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 750 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, výroba
- parc.č. St. 330 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 128 m2
- parc.č. St. 331 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 239 m2
- parc.č. St. 332 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1247 m2
- parc.č. 37 ostatní plocha o výměře 6288 m2
- parc.č. 43 ostatní plocha o výměře 409 m2
- parc.č. 746/11 ostatní plocha o výměře 3518 m2
- parc.č. 747 vodní plocha o výměře 2453 m2
- parc.č. 760 ostatní plocha o výměře 787 m2
- parc.č. 762 ostatní plocha o výměře 239 m2
To je zapsáno na LV 583, kat.území Černožice nad Labem, obec Černožice, okres Hradec Králové.

Předmětem ocenění jsou pozemky se stavbami, které se nachází v rámci oploceného areálu. Kromě pozemku parc. č. 43, který slouží jako parkoviště, nejsou pozemky veřejně přístupné. Na oceňovaných pozemcích se nachází několik staveb.

Vrátnice na parc. č. st. 43/2
Jedná se o jednopodlažní zděnou budovu objekt v rozestavěném stavu. Vrátnice stavebně navazuje na administrativní budovu na parc. 43/1. Objekt je ve stavu nedokončené opravy. Fasáda objektu prošla opravou a je v dobrém stavu, výplně otvorů ve fasádě jsou modernizované.

Výrobní objekt na parc. č. st. 44
Jedná se o 4 podlažní zděnou budovu se sedlovou střechou. Svislé nosné konstrukce zděné, stropy trámové, střecha sedlová, dřevěný krov, okna ocelová jednoduchá, dveře náplňové do obložkových zárubní, podlahy prkenné, schody betonové. V objektu je proveden rozvod elektřiny (odpojeno) a studené vody. Na 4-podlažní budovu navazuje 2-podlažní přístavba. Jedná se o zděnou stavbu s pultovou střechou. Konstrukčně a vybavením srovnatelnou se 4-podlažním objektem.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Martin Horák
Exekutorský úřad Tábor
Bílková 960
Tábor
390 02
tel: 605 814 285
email: zde
dat. schránka: dbsbyp3 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).