Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Petrovice u Skorošic

286 667,-Kč

Vloženo: 13.3.2018 12:04 | Číslo dražby: 45637

Dražba začne 24.04.2018 13:00:00 za 37 dní, 11 hodin, 3 minuty a 22 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
159 EX 00339 / 17 - 027
Počáteční cena:
286 667,-Kč
Cena stanovena znalcem:
430 000,-Kč
Dražební jistota:
70 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Jeseník
Město:
Skorošice
Typ zakázky:
prodej
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka se neuskuteční.

Popis předmětu dražby

Jedná se o nemovitosti:
- stavební parcela p.č. st. 12, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 913 m², jejíž součástí je stavba: Petrovice, č.p. 238, rod.
dům, a to vše zapsané na LV 164, pro katastrální území 74821 Petrovice u Skorošic, obec 553484 Skorošice, okres Jeseník, vedené u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Jeseník

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou dohromady draženy s veškerými součástmi a příslušenstvím.
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Venkovní úpravy – IS (vodovodní přípojka, elektro), žumpa, oplocení pozemku z uliční strany drátěným pletivem
Vedlejší stavby – stodoly na pozemku parc. č. st. 12. Jedná se o stavby půdorysu 5*8,2 m a 6*11 m, na kamenných základech, kamenné či smíšené konstrukce se sedlovou střechou a krytinou z plechu a eternitu.

Předmětem ocenění je samostatně stojící stavba rodinného domu č. p. 238 cca obdélníkového půdorysu, zasazená v rovinném terénu. Jedná se o nepodsklepenou stavbu, s jedním nadzemním podlažím, a částečným podkrovím pod sedlovou střechou. Objekt obsahuje 3 byty, je napojen na obecní vodovod, vedení NN, odpady svedeny do žumpy, vytápění lokální na tuhá paliva. Parkování na vlastním pozemku. K datu ocenění je obydlen byt 3+1, ostatní prostory jsou dlouhodobě neužívány. Objekt je užíván cizí osobou bez nájemního
vztahu.
Rodinný dům je postaven na pozemku parc. č. st. 12, nezastavěná část pozemku je užívána jako dvůr a zahrada.

Rodinný dům č. p. 238 na pozemku parc. č. st. 12
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, původně částečně podsklepen, v současnosti sklepy zasypané. Objekt je přízemní s částečným podkrovím. V 1. NP je z centrální chodby vlevo od pohledu z ulice byt 3+1, vpravo byt 4+1 s garáží přístupnou vraty z ulice, v podkroví byt 5+1. Dle podaných informací jsou byty 4+1
a 5+1 vybydleny, bez vybavení, rozvody instalací demontovány nebo nefunkční.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jan Krejsta
Horní 729/32
Brno
639 00
tel: +420-530513513
email: zde
dat. schránka: 6x7t4ir odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala