Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Petrovice u Skorošic

286 667,-Kč

Vloženo: 13.3.2018 12:04 | Číslo dražby: 45637

Dražba začala 24.04.2018 13:00:00 Dražba skončila 24.04.2018 14:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
159 EX 00339 / 17 - 027
Počáteční cena:
286 667,-Kč
Cena stanovena znalcem:
430 000,-Kč
Dražební jistota:
70 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Jeseník
Město:
Skorošice
Typ zakázky:
prodej
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka se neuskuteční.

Popis předmětu dražby

Jedná se o nemovitosti:
- stavební parcela p.č. st. 12, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 913 m², jejíž součástí je stavba: Petrovice, č.p. 238, rod.
dům, a to vše zapsané na LV 164, pro katastrální území 74821 Petrovice u Skorošic, obec 553484 Skorošice, okres Jeseník, vedené u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Jeseník

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou dohromady draženy s veškerými součástmi a příslušenstvím.
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Venkovní úpravy – IS (vodovodní přípojka, elektro), žumpa, oplocení pozemku z uliční strany drátěným pletivem
Vedlejší stavby – stodoly na pozemku parc. č. st. 12. Jedná se o stavby půdorysu 5*8,2 m a 6*11 m, na kamenných základech, kamenné či smíšené konstrukce se sedlovou střechou a krytinou z plechu a eternitu.

Předmětem ocenění je samostatně stojící stavba rodinného domu č. p. 238 cca obdélníkového půdorysu, zasazená v rovinném terénu. Jedná se o nepodsklepenou stavbu, s jedním nadzemním podlažím, a částečným podkrovím pod sedlovou střechou. Objekt obsahuje 3 byty, je napojen na obecní vodovod, vedení NN, odpady svedeny do žumpy, vytápění lokální na tuhá paliva. Parkování na vlastním pozemku. K datu ocenění je obydlen byt 3+1, ostatní prostory jsou dlouhodobě neužívány. Objekt je užíván cizí osobou bez nájemního
vztahu.
Rodinný dům je postaven na pozemku parc. č. st. 12, nezastavěná část pozemku je užívána jako dvůr a zahrada.

Rodinný dům č. p. 238 na pozemku parc. č. st. 12
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, původně částečně podsklepen, v současnosti sklepy zasypané. Objekt je přízemní s částečným podkrovím. V 1. NP je z centrální chodby vlevo od pohledu z ulice byt 3+1, vpravo byt 4+1 s garáží přístupnou vraty z ulice, v podkroví byt 5+1. Dle podaných informací jsou byty 4+1
a 5+1 vybydleny, bez vybavení, rozvody instalací demontovány nebo nefunkční.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jan Krejsta
Horní 729/32
Brno
639 00
tel: +420-530513513
email: zde
dat. schránka: 6x7t4ir odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).