Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/2 pozemku v obci Mšené-lázně, k.ú. Vrbice u Mšeného-lázní, okres Litoměřice

52 000,-Kč

Vloženo: 9.4.2018 8:25 | Číslo dražby: 45935

Dražba začala 17.05.2018 13:00:00 Dražba skončila 17.05.2018 14:18:22
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 26016 / 13 - 164
Počáteční cena:
22 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
33 000,-Kč
Dražební jistota:
2 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Litoměřice
Město:
Mšené-lázně
Podíl:
1/2
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, sady 5. května 2708/59, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí, IČ: 41197518, proti povinnému BAZONI Blanka, Alšova 1739/, 356 01 Sokolov, IČ: 46871411, nar. 2.7.1964, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 26016/13-164.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 1,7 km jižně od okraje zastavěné části obce Vrbice. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený ve zjednodušené evidenci o výměře 3 122 m2. Na západní straně je pozemek ohraničený zpevněnou cestou a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 721, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel Společenství Alšova čp. 1739 – 1740 Sokolov, IČ: 60610051, sídlem Ašlova 1739, 356 01 Sokolov, právně zast. JUDr. Jan Kollár, advokát se sídlem Obce Ležáky 972/1, 356 01 Sokolov, přihlásil dne 9.8.2013 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 88.817,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Československá obchodní banka, a.s., IČ 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, právně zast. Mgr. Jířím Žákem, advokátem se sídlem Národní 28, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 9.4.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 172.700,38 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ivo Luhan, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, IČ: 66201501, přihlásil dne 9.4.2018 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel GasNet, s.r.o. (dříve RWE GasNet, s.r.o.), IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem, právně zast. Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem (Varenská Office Center), Varenská 51/2723, 702 00 Ostrava, IČ: 71334629, přihlásil dne 11.4.2018 pohledávky v celkové výši 8.289,94 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, 26. dubna 10, 350 02 Cheb, IČ: 66253080, přihlásil dne 24.4.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 10.334,40 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel ČEZ Prodej, a.s., IČ: 27232433, se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, právně zast. JUDr. Danielem Volopichem, advokátem, Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o., IČ: 02476649, se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň, přihlásil dne 26.4.2018 pohledávky v celkové výši 19.829,50 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Intrum Czech, s.r.o., IČ: 27221971, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1 – Nové Město, přihlásil dne 3.5.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 23.618,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, se sídlem Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1, právně zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7, IČ: 66253144, přihlásil dne 15.5.2018 pohledávky ve výši 8.691,28 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 10.881,00 Kč.

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.21540017.05.2018 13:00:210,-Kč22 000,-Kč
Dražitel č.21540017.05.2018 13:01:061 000,-Kč23 000,-Kč
Dražitel č.21737717.05.2018 13:08:071 000,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.21770917.05.2018 13:25:141 000,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.21737717.05.2018 13:26:571 000,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.21540017.05.2018 13:28:001 000,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.21770917.05.2018 13:28:221 000,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.21540017.05.2018 13:28:391 000,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.21737717.05.2018 13:29:521 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.21737717.05.2018 13:30:211 000,-Kč31 000,-Kč
Dražitel č.21540017.05.2018 13:31:271 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.21737717.05.2018 13:31:551 000,-Kč33 000,-Kč
Dražitel č.21540017.05.2018 13:34:131 000,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.21737717.05.2018 13:34:271 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.21540017.05.2018 13:37:001 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.21737717.05.2018 13:37:421 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.21540017.05.2018 13:40:151 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.21737717.05.2018 13:40:492 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.21540017.05.2018 13:44:091 000,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.21737717.05.2018 13:45:141 000,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.21540017.05.2018 13:48:531 000,-Kč43 000,-Kč
Dražitel č.21737717.05.2018 13:52:021 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.21540017.05.2018 13:55:501 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.21737717.05.2018 13:56:131 000,-Kč46 000,-Kč
Dražitel č.21540017.05.2018 14:00:081 000,-Kč47 000,-Kč
Dražitel č.21737717.05.2018 14:01:051 000,-Kč48 000,-Kč
Dražitel č.21540017.05.2018 14:04:421 000,-Kč49 000,-Kč
Dražitel č.21737717.05.2018 14:09:151 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.21540017.05.2018 14:13:222 000,-Kč52 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli.

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 17.05.2018 v 14:18:22

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.215400
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 52 000,-Kč

Zveřejněno dne 17.05.2018 v 14:18:22


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.