Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/6 pozemků v obci Osvětimany, okres Uherské Hraditě

26 860,-Kč

Vloženo: 16.4.2018 10:53 | Číslo dražby: 46056

Dražba začne 24.05.2018 13:00:00 za 31 dní, 16 hodin, 31 minut a 41 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
030 EX 01344 / 09 - 636
Počáteční cena:
26 860,-Kč
Cena stanovena znalcem:
40 290,-Kč
Dražební jistota:
3 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Uherské Hradiště
Město:
Osvětimany
Podíl:
1/6
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky na sebe navazují a tvoří celek obdélníkového protáhlého tvaru o šířce cca 30 m a délce cca 313 m, ve směru jihovýchod – severozápad v jihozápadním svahu. Přístup k pozemkům jako celku je po nezpevněné polní cestě ze severu.
Pozemek parc.č. 2186/8 - vinice o výměře 114 m2 je při severozápadní hranici pozemků, je užíván jako součást zemědělských pozemků, trvalé porosty se na pozemku nenacházejí.
Pozemek parc.č. 2186/14 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 613 m2 je v jihovýchodní části pozemků, diagonálně kříží pozemek parc.č. 2188/28, a je rovněž užíván jako součást zemědělských pozemků, trvalé porosty se na pozemku nenacházejí.
Pozemek parc.č. 2188/28 - vinice o výměře 6.266 m2 je vymezen severozápadně okrajem k.ú. jihovýchodně pak polní cestou na pozemku parc.č. 3194/37, pozemek je užíván jako součást zemědělských pozemků, trvalé porosty se na pozemku nenacházejí.
Pozemek parc.č. 2188/44 - vinice o výměře 540 m2 je při severozápadně od přístupové polní cesty a je rovněž užíván jako součást zemědělských pozemků, trvalé porosty se na pozemku nenacházejí.
Pozemek parc.č. 2188/56 – orná půda o výměře 2.290 m2 je při jihovýchodní hranici pozemků, je užíván jako součást zemědělských pozemků; při severozápadní hranici pozemku je remíz s trvalými porosty – náletové keře.
Pozemek parc.č. 3194/37 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 249 m2 je součástí polní přístupové cesty.
Pozemky jsou součástí zemědělsky využívaných pozemků ve větších celcích o celkové ploše 10.072 m2, nájemní smlouva nebyla předložena.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala