Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ODROČENO z 24.5.2018 - 1/6 pozemků v obci Osvětimany, okres Uherské Hradiště

36 860,-Kč

Vloženo: 16.4.2018 10:53 | Číslo dražby: 46056

Dražba začala 12.07.2018 13:00:00 Dražba skončila 12.07.2018 13:56:02
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 01344 / 09 - 636
Počáteční cena:
26 860,-Kč
Cena stanovena znalcem:
40 290,-Kč
Dražební jistota:
3 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Uherské Hradiště
Město:
Osvětimany
Podíl:
1/6
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného MONETA Leasing, s.r.o., Holandská 1006/10, 639 00 Brno – Štýřice, IČ:60751606, proti povinnému PŘIKRYL Zdeněk, Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov, IČ: 72412151, nar. 19.8.1954, zast. JUDr. Miroslav Moltaš, advokátní kancelář, Dobrovského 56/7, 693 01 Hustopeče, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 1344/09-636.

Pozemky na sebe navazují a tvoří celek obdélníkového protáhlého tvaru o šířce cca 30 m a délce cca 313 m, ve směru jihovýchod – severozápad v jihozápadním svahu. Přístup k pozemkům jako celku je po nezpevněné polní cestě ze severu.
Pozemek parc.č. 2186/8 - vinice o výměře 114 m2 je při severozápadní hranici pozemků, je užíván jako součást zemědělských pozemků, trvalé porosty se na pozemku nenacházejí.
Pozemek parc.č. 2186/14 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 613 m2 je v jihovýchodní části pozemků, diagonálně kříží pozemek parc.č. 2188/28, a je rovněž užíván jako součást zemědělských pozemků, trvalé porosty se na pozemku nenacházejí.
Pozemek parc.č. 2188/28 - vinice o výměře 6.266 m2 je vymezen severozápadně okrajem k.ú. jihovýchodně pak polní cestou na pozemku parc.č. 3194/37, pozemek je užíván jako součást zemědělských pozemků, trvalé porosty se na pozemku nenacházejí.
Pozemek parc.č. 2188/44 - vinice o výměře 540 m2 je při severozápadně od přístupové polní cesty a je rovněž užíván jako součást zemědělských pozemků, trvalé porosty se na pozemku nenacházejí.
Pozemek parc.č. 2188/56 – orná půda o výměře 2.290 m2 je při jihovýchodní hranici pozemků, je užíván jako součást zemědělských pozemků; při severozápadní hranici pozemku je remíz s trvalými porosty – náletové keře.
Pozemek parc.č. 3194/37 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 249 m2 je součástí polní přístupové cesty.
Pozemky jsou součástí zemědělsky využívaných pozemků ve větších celcích o celkové ploše 10.072 m2, nájemní smlouva nebyla předložena.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel Česká pojišťovna, a.s., IČ: 45272956, se sídlem Spálená 75/16, 113 06 Praha 1, právně zast. Mgr. Janem Dajbychem, advokátem, IČ: 66251095, se sídlem Tychonova 3, 160 00 Praha 6, přihlásil dne 18.8.2010 pohledávky ve výši 22.915,00 Kč s příslušenstvím a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel MONETA Leasing, s.r.o. (dříve VB Leasing CZ, spol. s r.o.), IČ: 60751606, Holandská 1006/10, 639 00 Brno, přihlásil dne 15.2.2011 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 234.561,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Krajská pobočka Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Hodonín, Štefánikova 14, 695 44 Hodonín, přihlásil dne 17.2.2011 pohledávky v celkové výši 134.297,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Karel Urban, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, IČ: 66208238, Minská 54, 616 00 Brno, přihlásil dne 12.4.2011 pohledávky v celkové výši 7.800,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, přihlásil dne 12.4.2011 pohledávku ve výši 115.975,86 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel UniCredit Leasing CZ, a.s. (dříve CAC LEASING a.s.) IČ: 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5, právně zast. Mgr. Petrem Šabatkou, IČ: 72014270, advokátem, Jetelová 2860/9, 106 00 Praha, přihlásil dne 13.4.2011 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 21.041,80 Kč s příslušenstvím, 483.555,90 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, právně zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, IČ: 45417491, se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, PSČ 140 00, přihlásil dne 15.4.2011 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 80.649,43 Kč s příslušenstvím, 944,92 Kč s příslušenstvím, 788,30 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Home Credit a.s., IČ: 26978636, se sídlem Brno, Moravské náměstí 249/8, právně zast. JUDr. Vladimírem Bulinským, advokátem, IČ: 60556811, se sídlem Brno, Tř. Kpt. Jaroše 13, přihlásil dne 18.4.2011 pohledávky ve výši 51.252,92 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Generali Pojišťovna a.s., IČ: 61859869, se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, právně zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, IČ: 45417491, pobočka Plzeň, Úslavská 33, 326 00 Plzeň, přihlásil dne 17.5.2011 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 1.502,00 Kč s příslušenstvím, 18.476,00 Kč s příslušenstvím, 520,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká pojišťovna, a.s., IČ: 45272956, se sídlem Spálená 75/16, 113 06 Praha 1, právně zast. Mgr. Janem Dajbychem, advokátem, IČ: 66251095, se sídlem Tychonova 3, 160 00 Praha 6, přihlásil dne 27.5.2011 pohledávky ve výši 4.242,00 Kč s příslušenstvím a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká pojišťovna, a.s., IČ: 45272956, se sídlem Spálená 75/16, 113 06 Praha 1, právně zast. Mgr. Janem Dajbychem, advokátem, IČ: 66251095, se sídlem Tychonova 3, 160 00 Praha 6, přihlásil dne 27.5.2011 pohledávky ve výši 35.909,00 Kč s příslušenstvím a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Hodonín, Národní třída 3200/38, 695 01 Hodonín, přihlásil dne 31.5.2011 pohledávky v celkové výši 155.032,09 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel VFS Financial Services Czech Republic s.r.o., IČ: 27116867, se sídlem Obchodní 109, Čestlice, 251 01 Říčany u Prahy, právně zast. JUDr. Janem Lukešem, Ph.D., advokátem, IČ: 40599051, se sídlem Hybernská 20, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 29.12.2011 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 3.878.129,32 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Generali Pojišťovna a.s., IČ: 61859869, se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, právně zast. JUDr. Michalem Marcinkou, advokátem, IČ: 47654414, Ladova 389/10, 779 00 Olomouc, přihlásil dne 6.3.2012 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 2.723,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Generali Pojišťovna a.s., IČ: 61859869, se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, právně zast. Mgr. Ing. Petrem Konečným, advokátem, IČ: 66242002, se sídlem Na Střelnici 39, 779 00 Olomouc, přihlásil dne 14.3.2012 pohledávky ve výši 7.835,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Město Kyjov, IČ: 00285030, Masarykovo nám. 30 697 22 Kyjov, přihlásil dne 19.3.2012 pohledávky v celkové výši 1.500,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Alois Schovanec, bytem Strážovice 172, PSČ 696 38, přihlásil dne 5.4.2012 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 160.000,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Petr Polanský, soudní exekutor, Exekutorský úřad Liberec, IČ: 40846415, Voroněžská 144/20, Liberec I – Staré Město, přihlásil dne 21.5.2012 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 6.905,06 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Generali Pojišťovna, a.s., Bělehradská 132, Praha 2, IČ: 61859869, zastoupen JUDr. Romanem Majerem, advokátem, Úslavská 33, 326 00 Plzeň, přihlásil dne 18.6.2012 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 25.418,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, právně zast. JUDr. Michalem Marcinkou, advokátem, se sídlem Ladova 389/10, 779 00 Olomouc, přihlásil dne 31.10.2012 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 1.652,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Telefónica Czech Republic, a.s. (dříve Telefónica O2 Czech Republic, a.s.) se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, PSČ 140 22, IČ: 60193336, právně zast. JUDr. Janou Kubištovou, CSc., advokátkou, IČ: 66229723, Advokátní kancelář Kubištová & Co., v.o.s., se sídlem Trojská 69/112, Praha 7- Troja, PSČ 171 00, přihlásil dne 26.11.2012 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 19.075,22 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 1010 Vídeň, Rakouská republika, právně zast. JUDr. Jiřím Jestřábem, advokátem, IČ: 66212677, se sídlem AK v Brně, Hlinky 142a, přihlásil dne 29.11.2012 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 3.401.505,96 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel RWE Energie, s.r.o. (dříve Jihomoravská plynárenská, a.s.), IČ: 49903209, se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha, právně zast. Mgr. Kamilem Stypou, advokátem, AK Cestr & Partners, adresa pro doručování: Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava, přihlásil dne 29.11.2012 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 47.753,76 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Zdeňka Něničková, nar. 27.1.1961, Hýsly 146, 696 50 pošta Moravany, přihlásil dne 4.12.2012 pohledávky ve výši 331.650,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Sigma Consulting s.r.o. (dříve S MORAVA Leasing, a.s. a Erste Leasing, a.s.), IČ 25053931, se sílem Revoluční 764/17, Staré Měto, 110 00 Praha 1, právně zast. JUDr. Janem Šafrou, LL.M., advokátem, AK Šafra & partneři s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 5.12.2012 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 124.94,50 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Město Kyjov, IČ: 00285030 Masarykovo náměstí 30, 697 22 Kyjov, přihlásil dne 5.6.2015 pohledávky v celkové výši 1.000 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Českomoravská stavební spořitelna, a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 3218/169, PSČ 100 17, IČ: 49241397, právně zast. Mgr. Petrem Olejárem, advokátem, IČ: 02480573, se sídlem Vinohrady 45, Brno, PSČ 639 00, adresa pro doručování: Táboritská 1000/23, Praha 3, přihlásil dne 5.6.2015 pohledávky ve výši 192.919,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha - východ, IČ: 60351268, Michelská 1326/62, 140 00 Praha - Michle, přihlásil dne 5.6.2015 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha - východ, IČ: 60351268, Michelská 1326/62, 140 00 Praha - Michle, přihlásil dne 5.6.2015 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha - východ, IČ: 60351268, Michelská 1326/62, 140 00 Praha - Michle, přihlásil dne 5.6.2015 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha - východ, IČ: 60351268, Michelská 1326/62, 140 00 Praha - Michle, přihlásil dne 5.6.2015 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha - východ, IČ: 60351268, Michelská 1326/62, 140 00 Praha - Michle, přihlásil dne 5.6.2015 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha - východ, IČ: 60351268, Michelská 1326/62, 140 00 Praha - Michle, přihlásil dne 5.6.2015 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha - východ, IČ: 60351268, Michelská 1326/62, 140 00 Praha - Michle, přihlásil dne 5.6.2015 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 3, IČ: 68404441, Seifertova 17, 130 00 Praha 3, přihlásil dne 9.6.2015 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Isurenace Group, IČ: 63998530, Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00, právně zast. Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem, IČ: 66491193, se sílem U Zákrutu 1778/5, Praha 10 – Záběhlice, 106 00, přihlásil dne 9.6.2015 pohledávky ve výši 882,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Efrema Business, a.s., IČ: 247 11 306, se sídlem Husitská 107/3, 130 00 Praha 3, Žižkov, právně zast. JUDr. Dagmar Mixovou, likvidátorkou, IČ: 11202645, Masarykova 93, 400 01 Ústí nad Labem, přihlásil dne 10.6.2015 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 2.498,99 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 574, právně zast. Mgr. Markem Lošanem, advokátem, jednatelem a společníkem Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha – Nové Město, přihlásil dne 12.6.2015 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 322.705,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor, Exekutorský úřad Jeseník, IČ: 03372537, Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník, přihlásil dne 26.6.2015 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Praha 10, Kodaňská 1441/46, adresa pro doručování ZP MV ČR pobočka Brno, Cejl 5, PSČ 658 16, přihlásil dne 26.6.2015 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 105.586,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Krajská pobočka Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Hodonín, Štefánikova 14, 695 44 Hodonín, přihlásil dne 30.6.2015 pohledávky v celkové výši 110.833,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel PhDr. Roman Petr, nar. 14.2.1967, bytem Praha, Buzulucká 589/1, PSČ 160 00, právně zast. Mgr. Filipem Maříkem, advokátem se sídlem v Plzni, Mikulášská tř. 9, přihlásil dne 1.7.2015 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 1.411.699,70 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel SCHNEER spol. S r.o., IČ 60738464, Vracov č. 1101, PSČ 696 42, právně zast. JUDr. Oldřichem Navrátilem, advokátem, se sídlem Kyjov, Svatoborská 363, přihlásil dne 1.9.2015 pohledávky ve výši 45.016,00 Kč a 18.315,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Antonín Fojtík, nar. 11.12.1958, bytem Hýsly 143, 696 50 Moravany, právně zast. JUDr. Oldřichem Navrátilem, advokátem se sídlem Kyjov, Svatoborská 363, přihlásil dne 1.9.2015 pohledávky ve výši 100.000,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Jana Jarková, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Zlín, IČ: 05594936, 2. května 2384, 760 01 Zlín, přihlásil dne 2.5.2018 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Svatopluk Šůstek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Olomouc, IČ: 02348195, Pavelčákova 14, 779 00 Olomouc, přihlásil dne 7.5.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 4, 602 00 Brno, adresa pro doručování Územní pracoviště v Kyjově, Třída Komenského 1360/18, 697 01 Kyjov, přihlásil dne 10.5.2018 pohledávky v celkové výši 120.151,81 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín, adresa pro doručování Územní pracoviště v Uherském Hradišti, Otakarova 1073, 686 01 Uherské Hradiště, přihlásil dne 10.5.2018 pohledávky v celkové výši 710,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, právně zast. JUDr. Michalem Bendou, advokátem, se sídlem Apolinářská 445/6, 128 00 Praha – Nové Město, přihlásil dne 16.5.2018 pohledávky ve výši 720,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Brno-město, IČ: 72547251, Cejl 494/25, 602 00 Brno, přihlásil dne 19.6.2018 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 397.688,36 Kč2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.22105512.07.2018 13:25:290,-Kč26 860,-Kč
Dražitel č.21736712.07.2018 13:28:261 000,-Kč27 860,-Kč
Dražitel č.22105512.07.2018 13:30:031 000,-Kč28 860,-Kč
Dražitel č.21736712.07.2018 13:31:411 000,-Kč29 860,-Kč
Dražitel č.22105512.07.2018 13:34:031 000,-Kč30 860,-Kč
Dražitel č.21736712.07.2018 13:35:431 000,-Kč31 860,-Kč
Dražitel č.22105512.07.2018 13:37:561 000,-Kč32 860,-Kč
Dražitel č.21736712.07.2018 13:40:461 000,-Kč33 860,-Kč
Dražitel č.22105512.07.2018 13:43:481 000,-Kč34 860,-Kč
Dražitel č.21736712.07.2018 13:46:521 000,-Kč35 860,-Kč
Dražitel č.22105512.07.2018 13:51:021 000,-Kč36 860,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli.

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 12.07.2018 v 13:56:02

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.221055
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 36 860,-Kč

Zveřejněno dne 12.07.2018 v 13:56:02


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.