Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům se zahradou v obci Šluknov, k.ú. Království, okres Děčín

315 000,-Kč

Vloženo: 16.4.2018 11:14 | Číslo dražby: 46057

Dražba začala 24.05.2018 13:00:00 Dražba skončila 24.05.2018 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
030 EX 11994 / 13 - 152
Počáteční cena:
315 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
630 000,-Kč
Dražební jistota:
30 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Děčín
Město:
Šluknov
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj, Mírové náměstí 3486/35c, 400 01 Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum, IČ: 41197518, proti povinnému HANUŠ Ladislav, Království č.p. 354, 407 47 Šluknov, IČ: 61335509, nar. 28.12.1971, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 11994/13-152.

Jedná se o samostatný, přízemní rodinný dům s podkrovím. Konstrukce budovy je z velké části dřevěná z části je vyzděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Budova je podsklepena. Dům je využívaný a neudržovaný, předpokladem je rekonstrukce. Fasáda domu je nezateplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Střecha je opatřena komínem a vikýřem. Na střeše jsou žlaby. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Pozemek parc. č. St. 216/1 je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a jeho výměra je 209 m2. Pozemek má nepravidelný tvar. Na pozemku je postaven dřevěný dům nepravidelného tvaru. Pozemek je oplocený dřevěným oplocením. Dále je pozemek rovinatý, travnatý a udržovaný. Na pozemku je dále kolna a dřevník s pultovou střechou s krytinou z plechu. Je přístupný z pozemku parc. č. 2887/3.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Ústí nad Labem, IČ: 41197518, Myslbekova 1387/5, 405 01 Děčín, přihlásila dne 23.6.2017 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 294.562,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Ing. Petr Kučera, soudní exekutor, Exekutorský úřad Kladno, IČ: 65402367, nám. Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno, přihlásil dne 26.6.2017 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Cashdirect, s.r.o., IČ: 27080617, Bozděchova 1840/7, 150 00 Praha 5, zast. Mgr. Maroš Tomko, advokát, IČ: 01334204, Bozděchova 1840/7, 150 00 Praha 5, přihlásil dne 27.7.2017 pohledávku v celkové výši 30.238,63 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

MONETA Money Bank, a.s., IČ 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 – Michle, zast. JUDr. Jan Brož, advokát, IČ: 63108143, Sokolská 60, 120 00 Praha 2, přihlásil dne 28.7.2017 pohledávky v celkové výši 76.145,10 Kč a žádá o zaplacení pohledávky v plné výši.

JUDr. Vladimír Plášil, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 7, IČ: 66209021, Jankovcova 13, 170 00 Praha 7, přihlásil dne 31.7.2017 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Město Šluknov, IČ: 00261688, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, zast. JUDr. Hana Záveská, advokátka, IČ: 66223482, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, přihlásil dne 1.8.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 2.484,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk, IČ: 72043202, Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě, přihlásil dne 3.8.2017 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 22.545,- Kč.

2. Předkupní právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Informace na konci dražby
1.

Dražba byla bezúspěšná, protože žádný dražitel nezaplatil v termínu stanovenou jistotu.

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).