Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům v obci Kraslice, k.ú. Tisová u Kraslic, okres Sokolov

472 500,-Kč

Vloženo: 16.4.2018 11:22 | Číslo dražby: 46059

Dražba začala 24.05.2018 13:00:00 Dražba skončila 24.05.2018 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
030 EX 08723 / 08 - 192
Počáteční cena:
472 500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
945 000,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Sokolov
Město:
Kraslice
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Dům pravděpodobně není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Střecha domu je opatřena komínem a vikýřem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. K domu patří částečně oplocená zahrada. Oplocení je dřevěné. Dům je v původním stavu. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 41 stojí stavba rodinného domu č.p. 69. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 168 m2. Pozemek má nepravidelný tvar. Pozemek je rovinatý, travnatý a neudržovaný. Pozemek je částečně oplocený dřevěným plotem. Na pozemku se nachází porosty a kolna, která navazuje na rodinný dům. Konstrukce kolny je smíšená. Střecha kolny je pultová. Dveře kolny jsou dřevěné plné. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1008 ve vlastnickém právu Karlovarského kraje.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor, Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň – Vnitřní Město, IČ: 71329277 přihlásil dne 7.11.2017 pohledávky v celkové výši 7.865,- Kč, a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor, Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň – Vnitřní Město, IČ: 71329277 přihlásil dne 7.11.2017 pohledávky v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor, Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň – Vnitřní Město, IČ: 71329277 přihlásil dne 7.11.2017 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Popková Magdaléna, Mgr. - soudní exekutorka, Truhlářská 515/2a, 460 01 Liberec – Liberec II-Nové Město, IČ: 05568447 přihlásila dne 8.11.2017 pohledávky v celkové výši 7.865,- Kč a žádá o zaplacení pohledávky v plné výši.

Generali Pojišťovna a.s., IČO 61859869 Bělehradská 132, Praha 2, 120 00 právně zastoupený Mgr. Jan Ševčík, advokát, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha – Vršovice, IČ: 66491193 přihlásila dne 8.11.2017 pohledávky zve výši 10 289,- Kč s příslušenstvím a žádá o zaplacení pohledávky v plné výši.

Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, Za Beránkem 836/, 339 01 Klatovy – Klatovy II, IČ: 71238573 přihlásil dne 9.11.2017 pohledávkyv v celkové výši 7.865,- Kč a žádá o zaplacení pohledávky v plné výši.

Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, Za Beránkem 836/, 339 01 Klatovy – Klatovy II, IČ: 71238573 přihlásil dne 9.11.2017 pohledávky v celkové výši 7.865,- Kč a žádá o zaplacení pohledávky v plné výši.

Košina Kamil, Mgr. - soudní exekutor, č.p. 79, 384 72 Zdíkov, IČ: 43876439 přihlásil dne 10.11.2017 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.865,- Kč a žádá o zaplacení pohledávky v plné výši.

Město Kraslice, nám. 28. října 1438/6, 358 01 Kraslice, IČ: 00259438 přihlásil dne 15.11.2017 pohledávky v celkové výši 9.638,- Kč a žádá o zaplacení pohledávky v plné výši.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj přihlásila dne 22.11.2017 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové hodnotě 53.744,- Kč a žádá o zaplacení pohledávky v plné výši.

Česká republika-Okresní soud v Ústí nad Labem, Kramoly 641/37, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, IČ: 00024911 přihlásila dne 22.11.2017 pohledávky v celkové výši 2.000,- Kč a žádá o zaplacení pohledávky v plné výši.

BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, se sídlem Karla Engliše 3208/5, Praha 150 00 právně zastoupený Mgr. PETER OLEJÁR, advokát, ev.č. 15446, Vinohrady 794/45, 639 00 Brno – Štýřice, IČ: 02480573 přihlásila dne 1.12.2017 pohledávkyve výši 12.341,42 Kč s příslušenstvím a žádá o zaplacení pohledávky v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 102.824,34 Kč.

2. Předkupní právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Informace na konci dražby
1.

Dražba byla bezúspěšná, protože žádný dražitel nezaplatil v termínu stanovenou jistotu.

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).