Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům se zahradami v obci Určice, okres Prostějov

556 900,-Kč

Vloženo: 16.4.2018 11:28 | Číslo dražby: 46060

Dražba začala 24.05.2018 13:00:00 Dražba skončila 24.05.2018 13:44:54
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 27662 / 07 - 305
Počáteční cena:
450 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
900 000,-Kč
Dražební jistota:
45 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Prostějov
Město:
Určice
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba se koná prostřednictvím internetového portálu www.exdrazby.cz.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného Dopravní podnik města Brna,a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno – Pisárky, IČ: 25508881, zast. Adametz Ondřej, Mgr., advokát, Pekařská 403/12, 602 00 Brno – Staré Brno, IČ:
71329528, proti povinnému MALÍKOVÁ Gabriela, Husova 165/5, 602 00 Brno – Staré Brno, nar.
31.8.1974, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 27662/07-305.

Objekt č.p. 227 se nachází cca 250 m severovýchodně od centra obce Určice v řadové zástavbě obdobných domů. Jedná se o patrový objekt s uliční a dvorní částí, který je zřejmě nepodsklepený a zastřešený sedlovými střechami. Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo zjištěno při omezeném místním šetření, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku. U řady stavebních prvků je uveden předpoklad provedení, ovšem je pravděpodobné, že řada prvků v interiéru byla demontována nebo zničena, což nebylo možno ověřit.
Dispoziční řešení nebylo možno blíže zjistit. Z pohledu z ulice je ovšem zřejmé, že dům nesloužil v minulosti pouze jako obytný, ale byl zde i obchodní prostor a zřejmě i další hospodářské prostory. Lze předpokládat, že obytné bylo zejména patro domu.
Stáří nebylo konkrétně zjištěno. Dle sdělení sousedky při místním šetření je zástavba v místě stará minimálně kolem 100 let, přičemž v místě se historicky vyskytoval rybník. Dle provedení, použitých materiálů a stavu, jak jsou tyto skutečnosti zřejmé z exteriéru, lze odhadovat, že objekt byl v průběhu existence opravován a modernizován, nicméně v současné době je ve špatném stavu včetně narušení vlhkostí, s kterou je v místě zvýšený problém. Dle sdělení sousedky při místním šetření není dům již několik let obýván a je ve velmi špatném stavu, neboť řada konstrukcí a vybavení z interiéru stavby byla údajně demontována a odvezena,
případně zničena. Příslušenství objektu, které bylo možno zjistit při místním šetření, tvoří vedlejší stavby v dezolátním stavu ve dvoře, některé venkovní úpravy ve dvoře, rovněž v dezolátním stavu, oplocení zahrady a přípojky na IS.

Předmětem ocenění jsou tři pozemky, a to p.č. 279, p.č. 280 a p.č. 281. Pozemek p.č. 279 je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří, přičemž jeho součástí je stavba č.p. 227. Pozemky p.č. 280 a p.č. 281 jsou v KN vedeny jako zahrady. Pozemek p.č. 279 není v celém rozsahu zastavěn a jeho část sloužila jako dvůr. Pozemky dohromady tvoří jeden funkční celek, ovšem mezi pozemky p.č. 280 a p.č. 281 prochází koryto vodního toku na pozemku p.č. 15 ve vlastnictví obce Určice. Na pozemcích se nachází uvedené příslušenství a trvalé porosty.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor, Exekutorský úřad Jeseník, Otakara Březiny 229, Jeseník, přihlásil dne 22.3.2013 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel HIDALGO PARTNERS, s.r.o., IČ: 48528871, tř. Generála Píky 11, Brno, zast. JUDr. Tiborem Nyitrayem, advokátem, Střední 4, Brno, přihlásil dne 26.3.2013 pohledávku ve výši 1.022,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel HIDALGO PARTNERS, s.r.o., IČ: 48528871, tř. Generála Píky 11, Brno, zast. JUDr. Tiborem Nyitrayem, advokátem, Střední 4, Brno, přihlásil dne 30.5.2013 pohledávku ve výši 1.022,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor, Exekutorský úřad Jeseník, Otakara Březiny 229, Jeseník, přihlásil dne 18.6.2013 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Karel Urban, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, Minská 54, Brno, přihlásil dne 14.11.2017 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká televize, Na Hřebenech II 1132/4, Praha, zast. JUDr. Daliborem Kalcso, advokátem, Resslova 956/13, Hradec Králové, přihlásil dne 27.11.2017 pohledávku ve výši 3.375,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel J-GROUP, spol. s r.o., Babičkova 37, Brno, zast. JUDr. Tiborem Nyitrayem, advokátem, Střední 4, Brno, přihlásil dne 28.11.2017 pohledávku ve výši 1.022,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel S-Holding, s.r.o., nám. Republiky 1608/20, Brno, zast. JUDr. Tiborem Nyitrayem, advokátem, Střední 4, Brno, přihlásil dne 29.11.2017 pohledávku ve výši 1.022,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel HIDALGO PARTNERS, s.r.o., IČ: 48528871, tř. Generála Píky 11, Brno, zast. JUDr. Tiborem Nyitrayem, advokátem, Střední 4, Brno, přihlásil dne 29.11.2017 pohledávku ve výši 1.389,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel innogy Energie, s.r.o., IČ: 49903209, Limuzská 3135/12, Praha, zast. Mgr. Kamilem Stypou, advokátem, Varenská 51/2723, Ostrava, přihlásil dne 5.12.2017 pohledávku ve výši 7.735,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, zast. JUDr. Hanou Krejčí, advokátem, Špitálka 23b, Brno, přihlásil dne 22.12.2017 pohledávku ve výši 1.260,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, Veveří 125, Brno, přihlásil dne 22.12.2017 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, Opletalova 1603/57, Praha, zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, U Garáží 1611/1, Praha, přihlásil dne 4.1.2018 pohledávku ve výši 1.022,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Prostějově, Křížkovského 4186/1, Prostějov, přihlásil dne 5.1.2018 pohledávku ve výši 7.230,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel ARGEMON INVEST s.r.o., IČ: 28067592, Dr. Stejskala 113/2, České Budějovice, zast. JUDr. Zdeňkem Drtinou Ph.D., advokát, nám. Přemysla Otakara II. 30a, České Budějovice, přihlásil dne 10.1.2018 pohledávky ve výši 1.015,- Kč s příslušenstvím, 1.015,- Kč s příslušenstvím, 1.015,- Kč s příslušenstvím, 1022,- Kč s příslušenstvím, 1.022,- Kč s příslušenstvím, 1.022,- Kč s příslušenstvím, 1.022,- Kč s příslušenstvím a 1.022,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, oddělení správy poplatků za komunální odpad, Kounicova 67, Brno, přihlásil dne 11.1.2018 pohledávku ve výši 5.755,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Dopravní podnik města Brna, a.s., IČ: 25508881, Hlinky 151, Brno, zast. Mgr. Michaelem Buchlovským, advokátem, Kopečná 11, Brno, přihlásil dne 11.1.2018 pohledávky ve výši 3.075,- Kč s příslušenstvím, 3.075,- Kč s příslušenstvím, 1.525,- Kč s příslušenstvím, 1.525,- Kč s příslušenstvím, 1.525,- Kč s příslušenstvím, 1.525,- Kč s příslušenstvím, 1.525,- Kč s příslušenstvím, 1.525,- Kč s příslušenstvím, 1.525,- Kč s příslušenstvím, 1.525,- Kč s příslušenstvím, 1.525,- Kč s příslušenstvím, 1.525,- Kč s příslušenstvím, 1.525,- Kč s příslušenstvím, 1.525,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 5.967,- Kč

2. Předkupní právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.21798424.05.2018 13:02:170,-Kč450 000,-Kč
Dražitel č.21769824.05.2018 13:10:591 000,-Kč451 000,-Kč
Dražitel č.21823124.05.2018 13:11:391 000,-Kč452 000,-Kč
Dražitel č.21798424.05.2018 13:11:531 000,-Kč453 000,-Kč
Dražitel č.21769824.05.2018 13:12:321 000,-Kč454 000,-Kč
Dražitel č.21823124.05.2018 13:12:545 000,-Kč459 000,-Kč
Dražitel č.21798424.05.2018 13:13:441 000,-Kč460 000,-Kč
Dražitel č.21823124.05.2018 13:14:155 000,-Kč465 000,-Kč
Dražitel č.21798424.05.2018 13:15:091 000,-Kč466 000,-Kč
Dražitel č.21823124.05.2018 13:15:494 000,-Kč470 000,-Kč
Dražitel č.21798424.05.2018 13:17:211 000,-Kč471 000,-Kč
Dražitel č.21823124.05.2018 13:18:045 000,-Kč476 000,-Kč
Dražitel č.21798424.05.2018 13:18:301 000,-Kč477 000,-Kč
Dražitel č.21823124.05.2018 13:19:025 000,-Kč482 000,-Kč
Dražitel č.21798424.05.2018 13:19:181 000,-Kč483 000,-Kč
Dražitel č.21823124.05.2018 13:21:115 000,-Kč488 000,-Kč
Dražitel č.21798424.05.2018 13:21:181 000,-Kč489 000,-Kč
Dražitel č.21823124.05.2018 13:22:544 000,-Kč493 000,-Kč
Dražitel č.21798424.05.2018 13:23:041 000,-Kč494 000,-Kč
Dražitel č.21823124.05.2018 13:24:446 000,-Kč500 000,-Kč
Dražitel č.21798424.05.2018 13:25:461 000,-Kč501 000,-Kč
Dražitel č.21823124.05.2018 13:26:064 000,-Kč505 000,-Kč
Dražitel č.21798424.05.2018 13:26:311 000,-Kč506 000,-Kč
Dražitel č.21823124.05.2018 13:27:104 000,-Kč510 000,-Kč
Dražitel č.21798424.05.2018 13:27:451 000,-Kč511 000,-Kč
Dražitel č.21823124.05.2018 13:28:205 000,-Kč516 000,-Kč
Dražitel č.21798424.05.2018 13:29:131 000,-Kč517 000,-Kč
Dražitel č.21823124.05.2018 13:30:214 000,-Kč521 000,-Kč
Dražitel č.21798424.05.2018 13:30:541 000,-Kč522 000,-Kč
Dražitel č.21823124.05.2018 13:31:575 000,-Kč527 000,-Kč
Dražitel č.21798424.05.2018 13:32:151 000,-Kč528 000,-Kč
Dražitel č.21823124.05.2018 13:33:045 000,-Kč533 000,-Kč
Dražitel č.21798424.05.2018 13:33:111 000,-Kč534 000,-Kč
Dražitel č.21823124.05.2018 13:34:236 000,-Kč540 000,-Kč
Dražitel č.21798424.05.2018 13:34:311 000,-Kč541 000,-Kč
Dražitel č.21823124.05.2018 13:36:299 900,-Kč550 900,-Kč
Dražitel č.21798424.05.2018 13:36:581 000,-Kč551 900,-Kč
Dražitel č.21823124.05.2018 13:39:394 000,-Kč555 900,-Kč
Dražitel č.21798424.05.2018 13:39:541 000,-Kč556 900,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 24.05.2018 v 13:44:54

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.217984
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 556 900,-Kč

Zveřejněno dne 24.05.2018 v 13:44:54


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.