Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům se zahradami v obci Určice, okres Prostějov

450 000,-Kč

Vloženo: 16.4.2018 11:28 | Číslo dražby: 46060

Dražba začne 24.05.2018 13:00:00 za 31 dní, 16 hodin, 38 minut a 18 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
030 EX 27662 / 07 - 305
Počáteční cena:
450 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
900 000,-Kč
Dražební jistota:
45 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Prostějov
Město:
Určice
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba se koná prostřednictvím internetového portálu www.exdrazby.cz.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného Dopravní podnik města Brna,a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno – Pisárky, IČ: 25508881, zast. Adametz Ondřej, Mgr., advokát, Pekařská 403/12, 602 00 Brno – Staré Brno, IČ:
71329528, proti povinnému MALÍKOVÁ Gabriela, Husova 165/5, 602 00 Brno – Staré Brno, nar.
31.8.1974, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 27662/07-305.

Objekt č.p. 227 se nachází cca 250 m severovýchodně od centra obce Určice v řadové zástavbě obdobných domů. Jedná se o patrový objekt s uliční a dvorní částí, který je zřejmě nepodsklepený a zastřešený sedlovými střechami. Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo zjištěno při omezeném místním šetření, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 6 znaleckého posudku. U řady stavebních prvků je uveden předpoklad provedení, ovšem je pravděpodobné, že řada prvků v interiéru byla demontována nebo zničena, což nebylo možno ověřit.
Dispoziční řešení nebylo možno blíže zjistit. Z pohledu z ulice je ovšem zřejmé, že dům nesloužil v minulosti pouze jako obytný, ale byl zde i obchodní prostor a zřejmě i další hospodářské prostory. Lze předpokládat, že obytné bylo zejména patro domu.
Stáří nebylo konkrétně zjištěno. Dle sdělení sousedky při místním šetření je zástavba v místě stará minimálně kolem 100 let, přičemž v místě se historicky vyskytoval rybník. Dle provedení, použitých materiálů a stavu, jak jsou tyto skutečnosti zřejmé z exteriéru, lze odhadovat, že objekt byl v průběhu existence opravován a modernizován, nicméně v současné době je ve špatném stavu včetně narušení vlhkostí, s kterou je v místě zvýšený problém. Dle sdělení sousedky při místním šetření není dům již několik let obýván a je ve velmi špatném stavu, neboť řada konstrukcí a vybavení z interiéru stavby byla údajně demontována a odvezena,
případně zničena. Příslušenství objektu, které bylo možno zjistit při místním šetření, tvoří vedlejší stavby v dezolátním stavu ve dvoře, některé venkovní úpravy ve dvoře, rovněž v dezolátním stavu, oplocení zahrady a přípojky na IS.

Předmětem ocenění jsou tři pozemky, a to p.č. 279, p.č. 280 a p.č. 281. Pozemek p.č. 279 je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří, přičemž jeho součástí je stavba č.p. 227. Pozemky p.č. 280 a p.č. 281 jsou v KN vedeny jako zahrady. Pozemek p.č. 279 není v celém rozsahu zastavěn a jeho část sloužila jako dvůr. Pozemky dohromady tvoří jeden funkční celek, ovšem mezi pozemky p.č. 280 a p.č. 281 prochází koryto vodního toku na pozemku p.č. 15 ve vlastnictví obce Určice. Na pozemcích se nachází uvedené příslušenství a trvalé porosty.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala