Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 4543 m2, Velké Karlovice

623 333,-Kč

Vloženo: 16.4.2018 12:50 | Číslo dražby: 46064

Dražba začala 05.06.2018 13:00:00 Dražba skončila 05.06.2018 14:06:38
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
199 EX 00109 / 13 - 367
Počáteční cena:
593 333,-Kč
Cena stanovena znalcem:
890 000,-Kč
Dražební jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Vsetín
Město:
Velké Karlovice
Podkategorie:
Trvalý travní porost
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. 264/11 trvalý travní porost o výměře 4434 m2
- parc.č. 8381/4 vodní plocha o výměře 109 m2
- stavba č.p. 1054 výroba na pozemcích parc.č. St. 53/3 (LV 1705), St. 53/4 (LV 651), St. 53/5 (LV 615)
To je zapsáno na LV 1712, kat.území Velké Karlovice, obec Velké Karlovice, okres Vsetín.

Místním šetřením bylo zjištěno, že objekt tzv.Pilnice v roce 2016 zachvátil požár .Následky tohoto požáru jsou fatální. Z celého objektu zůstalo torzo s nulovou hodnotou kde náklady na likvidaci shořelé nemovité věci převažují nad možným výziskem se zbytků ocelových konstrukcí.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Pavel Skácel - Exekutorský úřad Vsetín
Mgr. Pavel Skácel
Náměstí 85/18
Valašské Mežiříčí
757 01
tel: 575570826
email: zde
dat. schránka: psu5qxs odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.21981605.06.2018 13:52:010,-Kč593 333,-Kč
Dražitel č.21739405.06.2018 13:59:2310 000,-Kč603 333,-Kč
Dražitel č.21981605.06.2018 14:00:1210 000,-Kč613 333,-Kč
Dražitel č.21739405.06.2018 14:01:3810 000,-Kč623 333,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 05.06.2018 v 14:06:38

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.217394
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 623 333,-Kč

Zveřejněno dne 05.06.2018 v 14:06:38

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.