Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/10 pozemků v obci Račiněves, okres Litoměřice

76 000,-Kč

Vloženo: 16.4.2018 12:57 | Číslo dražby: 46065

Dražba začala 31.05.2018 13:00:00 Dražba skončila 31.05.2018 14:18:09
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 33747 / 13 - 104
Počáteční cena:
24 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
36 000,-Kč
Dražební jistota:
2 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Litoměřice
Město:
Račiněves
Podíl:
1/10
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Praha, pobočka pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Orlická 2020/2, 130 00 Praha – Vinohrady, IČ: 41197518, proti povinnému ŠULAJOVÁ Jana, č.p. 6, 276 01 Býkev, nar. 21.4.1953, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 33747/13-104.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 1 - 1,1 km severně od okraje zastavěné části obce Račiněves. Jedná se o nesousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 29 839 m2. Pozemek parc. č. 635 je na západní straně ohraničený zpevněnou cestou a s ostatními pozemky se nachází v lánu. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemku parc. č. 635 vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 729/1, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem – město, Územní pracoviště v Roudnici nad Labem, Karlovo náměstí 18, 413 01 Roudnice nad Labem, přihlásil dne 19.4.2018 pohledávky v celkové výši 150,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, se sídlem Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1 – Nové Město, právně zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, IČ: 66253144, U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7, přihlásil dne 2.5.2018 pohledávky v celkové výši 8.395,96 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ: 41197518, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1, přihlásil dne 16.5.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 31.473,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 21.222,00 Kč.

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení:
"Tato společnost prokázala, že jí svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem:
- ASTUR Straškov, a.s., IČ: 25421921, Straškov 103, 411 84 Straškov-Vodochody."
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.21869831.05.2018 13:02:330,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.21820931.05.2018 13:02:521 000,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.219315 (předkupní právo)31.05.2018 13:02:570,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.21869831.05.2018 13:06:261 000,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.219315 (předkupní právo)31.05.2018 13:08:150,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.21869831.05.2018 13:09:271 000,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.21820931.05.2018 13:09:445 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.219315 (předkupní právo)31.05.2018 13:10:240,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.21869831.05.2018 13:10:271 000,-Kč33 000,-Kč
Dražitel č.219315 (předkupní právo)31.05.2018 13:11:060,-Kč33 000,-Kč
Dražitel č.21869831.05.2018 13:11:221 000,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.219315 (předkupní právo)31.05.2018 13:12:030,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.21869831.05.2018 13:12:231 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.219315 (předkupní právo)31.05.2018 13:13:150,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.21869831.05.2018 13:14:091 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.219315 (předkupní právo)31.05.2018 13:14:310,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.21869831.05.2018 13:14:401 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.219315 (předkupní právo)31.05.2018 13:18:190,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.21869831.05.2018 13:19:071 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.219315 (předkupní právo)31.05.2018 13:23:200,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.21869831.05.2018 13:23:381 000,-Kč39 000,-Kč
Dražitel č.21820931.05.2018 13:25:285 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.219315 (předkupní právo)31.05.2018 13:30:150,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.21820931.05.2018 13:31:231 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.219315 (předkupní právo)31.05.2018 13:32:090,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.21820931.05.2018 13:33:381 000,-Kč46 000,-Kč
Dražitel č.219315 (předkupní právo)31.05.2018 13:37:500,-Kč46 000,-Kč
Dražitel č.21820931.05.2018 13:38:193 000,-Kč49 000,-Kč
Dražitel č.219315 (předkupní právo)31.05.2018 13:42:330,-Kč49 000,-Kč
Dražitel č.21820931.05.2018 13:43:331 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.219315 (předkupní právo)31.05.2018 13:48:190,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.21820931.05.2018 13:51:083 000,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.219315 (předkupní právo)31.05.2018 13:52:090,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.21820931.05.2018 13:54:483 000,-Kč56 000,-Kč
Dražitel č.219315 (předkupní právo)31.05.2018 13:56:440,-Kč56 000,-Kč
Dražitel č.21820931.05.2018 13:59:473 000,-Kč59 000,-Kč
Dražitel č.219315 (předkupní právo)31.05.2018 14:00:080,-Kč59 000,-Kč
Dražitel č.21820931.05.2018 14:04:425 000,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.219315 (předkupní právo)31.05.2018 14:06:100,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.21820931.05.2018 14:07:133 000,-Kč67 000,-Kč
Dražitel č.219315 (předkupní právo)31.05.2018 14:07:590,-Kč67 000,-Kč
Dražitel č.21820931.05.2018 14:08:283 000,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.219315 (předkupní právo)31.05.2018 14:08:490,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.21820931.05.2018 14:10:053 000,-Kč73 000,-Kč
Dražitel č.219315 (předkupní právo)31.05.2018 14:10:150,-Kč73 000,-Kč
Dražitel č.21820931.05.2018 14:12:423 000,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.219315 (předkupní právo)31.05.2018 14:13:090,-Kč76 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli.

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 31.05.2018 v 14:18:09

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.219315
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 76 000,-Kč

Zveřejněno dne 31.05.2018 v 14:18:09


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.