Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 40233 m2, Slušovice, podíl 1/2

390 111,-Kč

Vloženo: 16.4.2018 14:34 | Číslo dražby: 46074

Dražba začala 22.05.2018 09:00:00 Dražba skončila 22.05.2018 10:03:37
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
080 EX 01147 / 11 - 532
Počáteční cena:
173 111,-Kč
Cena stanovena znalcem:
259 667,-Kč
Dražební jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Zlín
Město:
Slušovice
Podíl:
1/2
Podkategorie:
Zemědělská půda
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech:
- parc.č. 262/20, 262/21, 262/22, 793/14, 798/4, 800/1, 1551/156, 1554/7, 1570/2, 1697/51, 1698/4, 1698/5, 1704/18, 1705/5
To je zapsáno na LV 35, kat.území Slušovice, obec Slušovice, okres Zlín.
Dále se jedná o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech:
- parc.č. 896/4, 897/5, 900/14, 900/19
To je zapsáno na LV 2028, kat.území Slušovice, obec Slušovice, okres Zlín.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Mladá Boleslav
Mgr. Martin Slavata
Táborská 527
Mladá Boleslav
293 05
tel: +420 326 736 952
email: zde
dat. schránka: mevg8zb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení o předkupním právu

Do zahájení dražebního jednání předkupní právo k prodávaným nemovitým věcem nikdo neuplatnil.

2. Oznánení o vylučovací žalobě

Do zahájení dražebního jednání nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce.

3. Oznámení o přihlášených pohledávkách

Do zahájení dražebního jednání své pohledávky přihlásili tito dražitelé:

1. Pivovar ZUBR a.s. ve výši 167.396 Kč s přísl. + 93.396,-Kč s přísl. (č.l. 67, 504)
2. JUDr. Dalimil Mika, LL.M. ve výši 7.865 Kč (č.l. 82)
3. Statutární město Zlín ve výši 7.500 Kč (č.l. 83)
4. Manhattan Development s.r.o. ve výši 315.582,68 Kč s přísl. (č.l. 84, 503a, 539)
5. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ve výši 145.488 Kč (č.l. 85)
6. Profidebt, s.r.o. ve výši 51.672,45 Kč s přísl. (č.l. 86)
7. Všeobecná zdravotní pojišťovna ve výši 6.515 Kč (č.l.87)
8. Finanční úřad pro Plzeňský kraj, ÚP Rokycany ve výši 657,-Kč (č.l.538)

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.21810822.05.2018 09:03:400,-Kč173 111,-Kč
Dražitel č.21783922.05.2018 09:08:3610 000,-Kč183 111,-Kč
Dražitel č.21810822.05.2018 09:16:5410 000,-Kč193 111,-Kč
Dražitel č.21783922.05.2018 09:21:1110 000,-Kč203 111,-Kč
Dražitel č.21810822.05.2018 09:48:4610 000,-Kč213 111,-Kč
Dražitel č.21783922.05.2018 09:49:1410 000,-Kč223 111,-Kč
Dražitel č.21810822.05.2018 09:50:4510 000,-Kč233 111,-Kč
Dražitel č.21783922.05.2018 09:51:1310 000,-Kč243 111,-Kč
Dražitel č.21810822.05.2018 09:52:1010 000,-Kč253 111,-Kč
Dražitel č.21783922.05.2018 09:52:3310 000,-Kč263 111,-Kč
Dražitel č.21810822.05.2018 09:52:3910 000,-Kč273 111,-Kč
Dražitel č.21783922.05.2018 09:52:4910 000,-Kč283 111,-Kč
Dražitel č.21810822.05.2018 09:52:5510 000,-Kč293 111,-Kč
Dražitel č.21783922.05.2018 09:53:0510 000,-Kč303 111,-Kč
Dražitel č.21810822.05.2018 09:53:4110 000,-Kč313 111,-Kč
Dražitel č.21783922.05.2018 09:53:5010 000,-Kč323 111,-Kč
Dražitel č.21810822.05.2018 09:54:0220 000,-Kč343 111,-Kč
Dražitel č.21810822.05.2018 09:58:3747 000,-Kč390 111,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 22.05.2018 v 10:03:37

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.218108 - Julio Muñoz - Na Honech II 4918, Zlín, 760 05
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 390 111,-Kč

Zveřejněno dne 22.05.2018 v 10:03:37


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 30 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.