Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
4. DJ, Pozemek o velikosti 2981 m2, Moravany u Brna

1 335 000,-Kč

Vloženo: 16.4.2018 14:50 | Číslo dražby: 46075

Dražba začne 16.05.2018 11:00:00 za 23 dní, 14 hodin, 36 minut a 5 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
164 EX 00236 / 16 - 164
Počáteční cena:
1 335 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
4 450 000,-Kč
Dražební jistota:
400 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Brno-venkov
Město:
Moravany
Podkategorie:
Pro bydlení
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o dražbu nemovitých věcí - pozemků p.č. 662/556 - ostatní plocha, p.č. 662/557 - ostatní plocha, p.č. 662/563 - ostatní plocha, p.č. 662/608 - ostatní plocha a p.č. 662/613 - ostatní plocha, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1438, pro k.ú. Moravany u Brna, obec Moravany, okres Brno-venkov, které se nacházejí na ulici U Hájku, v severní, okrajové, zastavěné části obce Moravany. Pozemky p.č. 662/556 - ostatní plocha, p.č. 662/557 - ostatní plocha a p.č. 662/563 - ostatní plocha se nacházejí v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po zpevněné komunikaci. Pozemky p.č. 662/608 - ostatní plocha a p.č. 662/613 - ostatní plocha se nacházejí v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po zpevněné komunikaci. Při místním šetření bylo zjištěno, že pozemky p.č. 662/556 - ostatní plocha, p.č. 662/557 - ostatní plocha, p.č. 662/563 - ostatní plocha, p.č. 662/608 - ostatní plocha a p.č. 662/613 - ostatní plocha slouží k přístupovým účelům jednotlivých rodinných domů. Na pozemcích p.č. 662/556 - ostatní plocha, p.č. 662/557 - ostatní plocha, p.č. 662/563 - ostatní plocha, p.č. 662/608 - ostatní plocha a p.č. 662/613 - ostatní plocha je situována zpevněná komunikace.

Dle platného územního plánu obce Moravany jsou předmětné nemovité věci - pozemky p.č. 662/556 - ostatní plocha, p.č. 662/557 - ostatní plocha, p.č. 662/563 - ostatní plocha, p.č. 662/608 - ostatní plocha a p.č. 662/613 - ostatní plocha zahrnuty v níže uvedených plochách:
 pozemky p.č. 662/556 - ostatní plocha, p.č. 662/557 - ostatní plocha, p.č. 662/563 - ostatní plocha, p.č. 662/608 - ostatní plocha a p.č. 662/613 - ostatní plocha - PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ - STAV - PLOCHY BYDLENÍ - „BR - BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH“.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Jan Svoboda
Dvořákova 222/32
Olomouc
779 00
tel: +420 585 750 843
email: zde
dat. schránka: rdbtce7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala