Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
4. DJ, Pozemek o velikosti 2981 m2, Moravany u Brna

1 335 000,-Kč

Vloženo: 16.4.2018 14:50 | Číslo dražby: 46075

Dražba začala 16.05.2018 11:00:00 Dražba skončila 16.05.2018 13:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
164 EX 00236 / 16 - 164
Počáteční cena:
1 335 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
4 450 000,-Kč
Dražební jistota:
400 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Brno-venkov
Město:
Moravany
Podkategorie:
Pro bydlení
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o dražbu nemovitých věcí - pozemků p.č. 662/556 - ostatní plocha, p.č. 662/557 - ostatní plocha, p.č. 662/563 - ostatní plocha, p.č. 662/608 - ostatní plocha a p.č. 662/613 - ostatní plocha, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1438, pro k.ú. Moravany u Brna, obec Moravany, okres Brno-venkov, které se nacházejí na ulici U Hájku, v severní, okrajové, zastavěné části obce Moravany. Pozemky p.č. 662/556 - ostatní plocha, p.č. 662/557 - ostatní plocha a p.č. 662/563 - ostatní plocha se nacházejí v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po zpevněné komunikaci. Pozemky p.č. 662/608 - ostatní plocha a p.č. 662/613 - ostatní plocha se nacházejí v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po zpevněné komunikaci. Při místním šetření bylo zjištěno, že pozemky p.č. 662/556 - ostatní plocha, p.č. 662/557 - ostatní plocha, p.č. 662/563 - ostatní plocha, p.č. 662/608 - ostatní plocha a p.č. 662/613 - ostatní plocha slouží k přístupovým účelům jednotlivých rodinných domů. Na pozemcích p.č. 662/556 - ostatní plocha, p.č. 662/557 - ostatní plocha, p.č. 662/563 - ostatní plocha, p.č. 662/608 - ostatní plocha a p.č. 662/613 - ostatní plocha je situována zpevněná komunikace.

Dle platného územního plánu obce Moravany jsou předmětné nemovité věci - pozemky p.č. 662/556 - ostatní plocha, p.č. 662/557 - ostatní plocha, p.č. 662/563 - ostatní plocha, p.č. 662/608 - ostatní plocha a p.č. 662/613 - ostatní plocha zahrnuty v níže uvedených plochách:
 pozemky p.č. 662/556 - ostatní plocha, p.č. 662/557 - ostatní plocha, p.č. 662/563 - ostatní plocha, p.č. 662/608 - ostatní plocha a p.č. 662/613 - ostatní plocha - PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ - STAV - PLOCHY BYDLENÍ - „BR - BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH“.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Jan Svoboda
Dvořákova 222/32
Olomouc
779 00
tel: +420 585 750 843
email: zde
dat. schránka: rdbtce7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).