Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Podíly na pozemcích v obci Kamenice-Těptín, okres Praha-východ

235 560,-Kč

Vloženo: 16.4.2018 17:19 | Číslo dražby: 46077

Dražba začne 30.05.2018 10:00:00 za 37 dní, 13 hodin, 32 minut a 2 sekundy
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
095 EX 01716 / 15 - 116
Počáteční cena:
235 560,-Kč
Cena stanovena znalcem:
785 200,-Kč
Dražební jistota:
25 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Praha-východ
Město:
Kamenice
Podkategorie:
Zemědělská půda
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

s ohledem na charakter nemovitosti se prohlídka před dražbou nekoná

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:

id. 2/3 (ideální dvě třetiny) pozemku parc.č. 522/2 o výměře 9183 m2 (orná půda) a pozemku parc.č. 522/12 o výměře 1430 m2 (orná půda), vše v katastrálním území Těptín, obec Kamenice, zapsaných na listu vlastnictví č. 1122, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha východ;

a

id. 1/6 (ideální jedna šestina) pozemku parc.č. 518/6 o výměře 437 m2 (ostatní plocha) v katastrálním území Těptín, obec Kamenice, zapsaném na listu vlastnictví č. 1328, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha východ.

Pozemky tvoří jeden hospodářský celek.

Předmětné pozemky leží východně od části obce Kamenice-Těptín, cca 20 metrů od zastavěné části obce. Pozemky mají nepravidelný půdorys a jsou rovinné. Přístup k pozemkům je zajištěn po nezpevněné komunikaci. Vzdálenost od Hlavního mesta Prahy 18 km, vzdálenost od Jesenice 11,5 km.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 4
JUDr. Jana Tvrdková
Hornokrčská 650/29
Praha 4-Krč
140 00
tel: +420 244 400 604
email: zde
dat. schránka: ggtg856 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala