Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 2049 m2, Želešice, podíl 11/20

206 000,-Kč

Vloženo: 16.4.2018 19:34 | Číslo dražby: 46079

Dražba začala 22.05.2018 13:00:00 Dražba skončila 22.05.2018 15:44:28
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
134 EX 16896 / 16 - 353
Počáteční cena:
18 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
27 000,-Kč
Dražební jistota:
0,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Brno-venkov
Město:
Želešice
Podíl:
11/20
Podkategorie:
Zemědělská půda
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

nepořádá se

Popis předmětu dražby

Oceňovaný pozemek se nachází cca 350 m severně od okraje zastavěné části obce Želešice. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 2 049 m2. Na západní straně je pozemek ohraničený zpevněnou cestou, na východní straně lesním porostem a nachází se v lánu. Pozemek je svažitý k jihovýchodní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku vede
zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 198, který je ve vlastnictví obce Želešice.

V územním plánu je pozemek vedený jako drobná parcelace - louky, zahrady a záhumenky.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný
uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že pan Jaroslav Koza nemá na pozemek uzavřenou nájemní smlouvu.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8
Plzeň
301 00
tel: 377 464 009
email: zde
dat. schránka: pvwg8xd odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.21809122.05.2018 13:00:550,-Kč18 000,-Kč
Dražitel č.21817922.05.2018 13:01:141 000,-Kč19 000,-Kč
Dražitel č.21809122.05.2018 13:02:141 000,-Kč20 000,-Kč
Dražitel č.21714522.05.2018 13:02:521 000,-Kč21 000,-Kč
Dražitel č.21809122.05.2018 13:03:011 000,-Kč22 000,-Kč
Dražitel č.21714522.05.2018 13:03:511 000,-Kč23 000,-Kč
Dražitel č.218165 (předkupní právo)22.05.2018 13:04:260,-Kč23 000,-Kč
Dražitel č.21714522.05.2018 13:05:361 000,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.21809122.05.2018 13:05:561 000,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.21714522.05.2018 13:06:171 000,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.21809122.05.2018 13:16:221 000,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.21737022.05.2018 13:17:381 000,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.21714522.05.2018 13:19:011 000,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.21737022.05.2018 13:19:221 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.21659922.05.2018 13:24:121 000,-Kč31 000,-Kč
Dražitel č.21817922.05.2018 13:24:471 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.21737022.05.2018 13:25:301 000,-Kč33 000,-Kč
Dražitel č.21817922.05.2018 13:34:491 000,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.21701822.05.2018 13:48:031 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.21745022.05.2018 14:09:281 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.21659922.05.2018 14:15:431 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.21745022.05.2018 14:35:381 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.21737022.05.2018 14:39:041 000,-Kč39 000,-Kč
Dražitel č.21745022.05.2018 14:45:071 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.21737022.05.2018 14:45:411 000,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.21659922.05.2018 14:48:191 000,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.21737022.05.2018 14:49:341 000,-Kč43 000,-Kč
Dražitel č.21659922.05.2018 14:50:401 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.21811122.05.2018 14:51:131 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.21659922.05.2018 14:51:505 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.21811122.05.2018 14:53:091 000,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.21680422.05.2018 14:53:102 000,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.21737022.05.2018 14:53:171 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.21811122.05.2018 14:54:431 000,-Kč55 000,-Kč
Dražitel č.21680422.05.2018 14:54:573 000,-Kč58 000,-Kč
Dražitel č.21737022.05.2018 14:55:141 000,-Kč59 000,-Kč
Dražitel č.21745022.05.2018 14:55:501 000,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.21505222.05.2018 14:56:341 000,-Kč61 000,-Kč
Dražitel č.21680422.05.2018 14:57:004 000,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.21680422.05.2018 14:57:021 000,-Kč66 000,-Kč
Dražitel č.21757422.05.2018 14:57:299 000,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.21745022.05.2018 14:58:551 000,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.21737022.05.2018 14:59:101 000,-Kč77 000,-Kč
Dražitel č.21757422.05.2018 14:59:248 000,-Kč85 000,-Kč
Dražitel č.21505222.05.2018 14:59:401 000,-Kč86 000,-Kč
Dražitel č.21680422.05.2018 15:00:011 000,-Kč87 000,-Kč
Dražitel č.21737022.05.2018 15:00:291 000,-Kč88 000,-Kč
Dražitel č.21757422.05.2018 15:00:447 000,-Kč95 000,-Kč
Dražitel č.21745022.05.2018 15:01:031 000,-Kč96 000,-Kč
Dražitel č.21757422.05.2018 15:02:309 000,-Kč105 000,-Kč
Dražitel č.21745022.05.2018 15:06:021 000,-Kč106 000,-Kč
Dražitel č.21505222.05.2018 15:07:4110 000,-Kč116 000,-Kč
Dražitel č.21757422.05.2018 15:07:551 000,-Kč117 000,-Kč
Dražitel č.21505222.05.2018 15:11:4810 000,-Kč127 000,-Kč
Dražitel č.21757422.05.2018 15:12:321 000,-Kč128 000,-Kč
Dražitel č.21745022.05.2018 15:12:3620 000,-Kč148 000,-Kč
Dražitel č.21757422.05.2018 15:14:001 000,-Kč149 000,-Kč
Dražitel č.21745022.05.2018 15:16:271 000,-Kč150 000,-Kč
Dražitel č.21757422.05.2018 15:17:151 000,-Kč151 000,-Kč
Dražitel č.21505222.05.2018 15:21:2110 000,-Kč161 000,-Kč
Dražitel č.21757422.05.2018 15:22:591 000,-Kč162 000,-Kč
Dražitel č.21505222.05.2018 15:24:1110 000,-Kč172 000,-Kč
Dražitel č.21757422.05.2018 15:25:441 000,-Kč173 000,-Kč
Dražitel č.21505222.05.2018 15:28:5510 000,-Kč183 000,-Kč
Dražitel č.21757422.05.2018 15:29:051 000,-Kč184 000,-Kč
Dražitel č.21757422.05.2018 15:31:481 000,-Kč185 000,-Kč
Dražitel č.21505222.05.2018 15:35:2610 000,-Kč195 000,-Kč
Dražitel č.21757422.05.2018 15:35:571 000,-Kč196 000,-Kč
Dražitel č.21505222.05.2018 15:39:2810 000,-Kč206 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 22.05.2018 v 15:44:28

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.215052 - Miroslav Kopecký - Šrobárova 2002/40, Praha 10, 10100
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 206 000,-Kč

Zveřejněno dne 22.05.2018 v 15:44:28

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.