Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemky v obci Vysoký Chlumec, okres Příbram

55 000,-Kč

Vloženo: 20.4.2018 7:48 | Číslo dražby: 46154

Dražba začne 31.05.2018 13:00:00 za 8 dní, 22 hodin, 53 minut a 33 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
030 EX 10849 / 12 - 397
Počáteční cena:
55 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
110 000,-Kč
Dražební jistota:
6 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Příbram
Město:
Vysoký Chlumec
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba se koná prostřednictvím internetového portálu www.exdrazby.cz.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného KOZIOL Vilém, Smetanova 1748/7, 430 01 Chomutov, nar. 10.1.1952, proti povinnému REICHMUTH Andreas, U lužického semináře 89/8, 118 00 Praha – Malá Strana, IČ: 71662855, nar. 17.1.1969, REICHMUTH Jana, U lužického semináře 89/8, 118 00 Praha – Malá Strana, nar. 3.2.1976,nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 10849/12-397.

Jedná se o pozemky, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha. Nachází se na západním okraji města. Jde o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů, které jsou svažité k východní straně. Pozemek p.č. 593/1 je udržovaný a využívaný, nacházejí se zde porosty a dřevník. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy bydlení v bytových domech. Dvě části pozemku jsou oplocené drátěným plotem.
K pozemku p.č. 593/7 je zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Závady

Na parcele 593/7 váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.):
- Věcné břemeno chůze a jízdy; oprávnění pro parcelu: 593/2, Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 01.09.2005
- Věcné břemeno chůze a jízdy; oprávnění pro parcelu 593/4, Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 31.08.2005
- Věcné břemeno chůze a jízdy; oprávnění pro parcelu: St. 155, Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 07.08.2006
- Věcné břemeno chůze a jízdy; oprávnění pro parcelu: 593/6, Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 07.08.2006

Dražba zatím nezačala