Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
5/12 pozemků v obci Třebušín, k.ú. Řepčice, okres Litoměřice

90 000,-Kč

Vloženo: 20.4.2018 8:05 | Číslo dražby: 46155

Dražba začne 31.05.2018 13:00:00 za 8 dní, 22 hodin, 51 minut a 54 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
030 EX 33740 / 13 - 170
Počáteční cena:
90 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
180 000,-Kč
Dražební jistota:
9 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Litoměřice
Město:
Třebušín
Podíl:
5/12
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj, Mírové náměstí 3486/35c, 400 01 Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum, IČ: 41197518 proti povinnému VLČEK Alois, Řepčice č.p. 37, 412 01 Třebušín, nar. 7. 9. 1955, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 33740/13-170.


Oceňované pozemky parc. č. 637/1, parc. č. 638/1, parc. č. 638/4, parc. č. 647/1, parc. č. 647/3, parc. č. 647/5, parc. č. 647/6, parc. č. 648 a parc. č. 679 se nacházejí v západní zastavěné místní části Všeradiště. Jedná se o soubor sousedících pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitosti jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost, orná půda a ostatní plocha o výměře 4827 m2. Soubor travnatých pozemků je na severovýchodní straně ohraničený drátěným a dřevěným oplocením. Přes severovýchodní okraj souboru vede nadzemní vedení VN.

Na pozemku parc. č. 648 se nachází dřevěná kolna s plechovou střechou. Na pozemku parc. č. 647/3 se nacházejí porosty, zahradní jezírko, dřevěné oplocení a skleník. Je svažitý k jižní straně.

V době oceňování byly pozemky částečně udržované a využívané jako zahrada. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 866, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy smíšeně obytné.

Přípojky IS jsou v dosahu do cca 20 m.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala