Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek v obci Drnovice, k.ú. Drnovice u Vyškova, okres Vyškov

6 980,-Kč

Vloženo: 20.4.2018 13:14 | Číslo dražby: 46164

Dražba začne 31.05.2018 13:00:00 za 8 dní, 22 hodin, 52 minut a 5 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
030 EX 31341 / 16 - 82
Počáteční cena:
6 980,-Kč
Cena stanovena znalcem:
10 470,-Kč
Dražební jistota:
700,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Vyškov
Město:
Drnovice
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází přibližně 500 m od okraje zastavěné části obce, v blízkosti lesů Drahanské vrchoviny a rozhledny na Chocholíku. Pozemek je součástí zemědělské plochy.

Oceňovaný pozemek je vedený jako orná půda a sousedí pozemky parc.č. 3001 (orná půda) a 3000 (zahrada) na východní straně a pozemky parc.č. 1528 (orná půda) a 1524 (zahrada) na západě. Z jižní strany na oceňovaný pozemek navazuje pozemek parc.č. 1527 (zahrada). Přístup k pozemku je umožněn ze severního pozemku parc.č. 2995, který je veden jako ostatní plocha – ostatní komunikace a je ve vlastnictví obce Drnovice.
Pozemek má celkovou výměru 546 m2 a tvar přibližného obdélníka, s mírným rozšířením na jižní straně. Měří přibližně 80 m na délku, na šířku má zhruba 6,5 m na severní straně a 9 m na jižní straně. Oceňovaný pozemek je orientován jižním směrem a je mírně svažitý, se sklonem do 12 °. Dle platného Územního plánu obce Drnovice z roku 2014 je oceňovaný pozemek součástí ploch smíšených nezastavěného území – zemědělských a jedná se o stabilizovanou plochu (beze změn). Oceňovaný pozemek je pokryt travnatou plochou, sousední parcela je využívaná jako ovocný sad. Vzhledem k umístění i tvaru oceňovaného pozemku a využití sousedních pozemků, lze jeho využitelnost hodnotit jako poměrně dobrou.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala