Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




1/18 pozemků v obci Hoštice-Heroltice, k.ú. Hoštice, okres Vyškov

16 060,-Kč

Vloženo: 30.4.2018 7:00 | Číslo dražby: 46296

Dražba začne 07.06.2018 13:00:00 za 15 dní, 22 hodin, 51 minut a 45 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
030 EX 03296 / 11 - 206
Počáteční cena:
16 060,-Kč
Cena stanovena znalcem:
24 090,-Kč
Dražební jistota:
2 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Vyškov
Město:
Hoštice-Heroltice
Podíl:
1/18
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky jsou mimo zastavěné území obce Hoštice-Heroltice, nejsou v terénu vyznačeny; pozemek parc.č. 1011 se jihovýchodně od obce, jižně od dálnice D1 v mírném severním svahu, pozemek parc.č. je severovýchodně od obce a severně od silnice I.tř.č.47 a železniční tratě Vyškov – Přerov. Oba pozemkou jsou součástí zemědělsky obhospodařovaných pozemků ve větších celcích. Okolní pozemky jsou rovněž zemědělsky obhospodařované. Přístup k pozemku parc.č. 1310 je se severu ze zpevněné komunikace místního významu, pozemek parc.č. 1011 je pak přístupný v rámci okolních pozemků po nezpevněné polní cestě z východu. Objednavatelem byla předložena smlouva o nájmu pozemků; nájemcem je ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích. Pozemky, resp. oceňovaný spoluvlastnický díl id. 1/18, je pronajat na dobu určitou 10 let, pokud pronajímatel před ukončením nájemního období neoznámí, že již nebude pozemky dále pronajímat, nebo chce změnit dobu dalšího pronájmu, obnovuje se trvání smlouvy automaticky na další stejné nájemní období. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Závady

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.):
Pachtovní právo na základě Smlouvy o nájmu pozemků č. 12053 ze dne 20.12.2005 uzavřené mezi povinnou a obchodní společností ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích, č.p. 348, 683 23 Švábenice.

Dražba zatím nezačala