Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemky o celkové výměře 25789 m2 s různými podíly, Lužná u Vsetína

110 000,-Kč

Vloženo: 2.5.2018 14:40 | Číslo dražby: 46330

Dražba začne 31.05.2018 11:00:00 za 8 dní, 20 hodin, 54 minut a 6 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
094 EX 07254 / 08A
Počáteční cena:
110 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
220 000,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Vsetín
Město:
Lužná
Podkategorie:
Les
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitých věcí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:
pozemek parc.č.1419/2, o výměře 3290 m2 – trvalý travní porost, pozemek parc.č.1435/6, o výměře 973 m2 – trvalý travní porost, pozemek parc.č.1435/4, o výměře 809 m2 – ostatní plocha, vše zapsáno na LV č. 867 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, pro obec Lužná, katastrální území Lužná u Vsetína

ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k:
pozemku parc.č.884/2, o výměře 7700 m2 – lesní pozemek, pozemku parc.č.995/23, o výměře 8259 m2 – lesní pozemek, pozemku parc.č.884/3, o výměře 705 m2 – ostatní plocha, vše zapsáno na LV č. 283 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, pro obec Lužná, katastrální území Lužná u Vsetína

ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 k:
pozemku parc.č.1425, o výměře 4053 m2 – lesní pozemek, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 259 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, pro obec Lužná, katastrální území Lužná u Vsetína

Jedná se o převážně zemědělské travnaté pozemky a lesní pozemky o celkové výměře přes cca 2,5 ha v k.ú.Lužná u Vsetína, vše okr.Vsetín. Pozemky jsou udržované a využívané.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Martin Tunkl
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: 378 229 711
email: zde
dat. schránka: 7pig84c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala