Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům č.p. 121 v obci Prasklice na Kroměřížsku

600 000,-Kč

Vloženo: 13.6.2018 12:30 | Číslo dražby: 46849

Dražba začne 31.08.2018 13:00:00 za 71 dní, 6 hodin, 50 minut a 20 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
142 EX 01241 / 13 - Mel3
Počáteční cena:
600 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 500 000,-Kč
Dražební jistota:
29 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Kroměříž
Město:
Prasklice
Typ zakázky:
prodej
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Tel: 734 730 178 - Licitátor: Oldřich Sztefek e-mail: ek@kocinec.eu

Popis předmětu dražby

Jedná se o nedokončený částečně podsklepený přízemní objekt s podkrovím. Se stavbou domu bylo započato po roce 2000, na půdoryse původní stavby zpočátku minulého století, kdy zůstal původní sklep a části stěn a klenbového stropu nad přízemím. Stavba ovšem nebyla dokončena, zůstala ve
fázi hrubé stavby s osazením většiny oken a dveří, se střešní krytinou na většině plochy střechy. Na objekt navazuje od severu garáž, rovněž nedokončená, dispozičně propojená s rodinným domem. Vzhledem k tomu, že v garáži nejsou osazena vrata, objekt je volně přístupný a tudíž tím i objekt rodinného domu. Objekt garáže je oceňován zvlášť. Od východu na objekt rodinného domu navazuje původní hospodářská budova, rovněž oceňovaná zvlášť.

Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci.Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci.
Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595532180
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Dokumenty
Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala