Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, podíl 1/2, obec Melč, okres Opava

73 500,-Kč

Vloženo: 13.6.2018 17:03 | Číslo dražby: 46854

Dražba začne 12.07.2018 13:30:00 za 21 dní, 7 hodin, 22 minut a 38 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
081 EX 01919 / 09 - 137
Počáteční cena:
73 500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
110 000,-Kč
Dražební jistota:
11 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Opava
Město:
Melč
Ulice:
Melč 21, 747 84 Melč
GPS souradnice:
49.8485489N, 17.7585628E
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
Dražební jednání se koná na portálu www.exdrazby.cz.
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovitým věcem - objektu č.p. 21, rod. dům, příslušející k části obce Melč, na pozemku p.č. St. 61/1 (LV č. 708), v k.ú. Melč, obec Melč, okres Opava.Jedná se o pravděpodobně částečně podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími s plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Melč, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Melč 21, 747 84 Melč. Pozemek pod stavbou je ve vlastnictví jiných subjektů a proto není předmětem ocenění tohoto znaleckého posudku. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že objekt je z části situován i na pozemku p.č. 2707/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Přístup k předmětu ocenění je po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 2903/1 - ostatní plocha a p.č. 2677/1 - ostatní plocha a přes nezpevněný pozemek p.č. 316/1 - trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví obce Melč, a dále po nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 2707/1 - ostatní plocha a p.č. 2708 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup právně nezajištěn) a dále přes nezpevněný pozemek p.č. 320 - zahrada, který je v podílovém vlastnictví povinné, ale není předmětem ocenění tohoto znaleckého posudku.

Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ v obci Melč je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které měly vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. V roce 2000 byla provedena přístavba části rodinného domu a nadstavba II. nadzemního podlaží. Dále objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.Při místním šetření nebylo zjištěno příslušenství stavby hlavní, neboť pozemek je ve vlastnictví třetí osoby a není předmětem ocenění. S ohledem na skutečnost, že plocha pozemku je pro uveřejnění elektronické dražby povinná položka a lze zadat pouze nenulovou číselnou hodnotu, byla do příslušného pole zadána hodnota "1". Pro bližší podrobnosti soudní exekutor odkazuje k prostudování znaleckého posudku a dražební vyhlášky.
Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62
Praha 4
140 00
tel: 236 034 034
email: zde
dat. schránka: v76g8z7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa